written by
Sander Graumans

Hoe werk je een emissie-inventaris bij?

Climate Action 3 min read , January 27, 2021

Hoe werk je een emissie-inventaris bij?

  • Voor doeltreffende klimaatmaatregelen moeten steden datagestuurde beslissingen kunnen maken bij het opstellen en uitvoeren van een klimaatplan.
  • Dat begint met een emissie-inventaris, en het is van cruciaal belang dat deze nauwkeurig wordt opgesteld en met regelmaat wordt bijgewerkt.
  • Hieronder bespreken de uitdagingen en voordelen van het bijhouden van emissie-inventarissen, en beschikbare hulpmiddelen om dit te doen.
Een emissie-inventaris is de basis van een klimaatplan.

Met de vaccinatiecampagnes voor de deur, beginnen we licht te zien aan het einde van de pandemie-tunnel. De COVID-19-crisis en klimaatverandering worden heel regelmatig met elkaar vergeleken. Onlang merkte een Britse wetenschapper echter een heel duidelijk verschil op - “Er is geen vaccin voor klimaatverandering.

Met andere woorden: het oplossen van klimaatverandering is niet eenvoudig. Als al er een vaccin tegen klimaatverandering zou bestaan, zou het waarschijnlijk van onze steden komen. Met een aandeel van meer dan 70% van de globale uitstoot bieden ze het grootste potentieel om de opwarming van het klimaat te stoppen.

Maar gemakkelijk wordt het dus niet. Steden worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen in klimaatbeleid. Een eerste uitdaging is te weten hoeveel emissies er uitgestoten worden op het grondgebied van een stad. Je kunt niet besparen wat je niet telt - dus het creëren van emissie-inventarissen, en ze regelmatig bijwerken, is de sleutel tot het aanpakken van klimaatverandering in onze steden. Meten is weten!

De uitdagingen van het updaten van een emissie-inventaris

  • Een emissie-inventaris opmaken voor een stad is niet eenvoudig. Emissies zijn in steden vooral afkomstig van woningen, mobiliteit en kleine en middelgrote bedrijven. Hier volgen een aantal uitdagingen waarmee steden en gemeenten geconfronteerd worden: 💾 Gebrek aan Data/Data van lage kwaliteit – Bij het opstellen of bijwerken van een inventaris zullen waarschijnlijk bepaalde gegevens ontbreken, of van wisselende kwaliteit zijn. Deze constante uitdaging kan zeer frustrerend zijn. Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat dit niet verlammend werkt, en vooral te focussen op data die je wel hebt.
  • 🤷 Data Vinden – Emissiedata zijn vaak verstopt in Excelsheets op de websites van energie- of vervoersdepartementen. Voor steden kan de zoektocht naar relevante gegevens eindeloos lijken. Met Launchpad biedt Futureproofed gratis en in een paar kliks toegang tot gewogen emissiedata voor 95 000 regio’s in Europa.
  • Beperkte Middelen – Stadsteams met een tekort aan personeel hebben vaak moeite om de emissie-inventarissen bij te houden. Om inventarissen jaarlijks bij te werken, is tijd en kennis nodig.

De voordelen van het bijhouden van een emissie-inventaris

Als je de uitdagingen als stadsteam kan overwinnen, zijn er heel wat voordelen van het bijhouden van een inventaris.

  • 📊 Vooruitgang Monitoren – Steden blijven op de hoogte van de vooruitgang die zij boeken in hun klimaatactieplan. Dit kan helpen bij het krijgen van verdere steun van belanghebbenden zoals burgemeesters en andere politici. Zonder up to date data is het bijna onmogelijk om succesvolle klimaatacties te realiseren.
  • 🕵 Focus op Prioriteiten – Als bepaalde sectoren de doelstellingen qua emissiereductie niet halen, maken geüpdate emissie-inventarissen dat meteen duidelijk. Zo kunnen teams hun focus bijstellen om probleemgebieden aan te pakken.
  • 🤸 Burgers Betrekken – Burgers kunnen actuele informatie raadplegen over de emissies in hun stad, en die met andere steden vergelijken. Dat creëert interesse in klimaatactie en zorgt voor gezonde concurrentie tussen steden.

🚀 Lanceer je emissie-inventaris!

Bij Futureproofed kennen wij de uitdagingen waarmee steden geconfronteerd worden bij het aanmaken en bijhouden van emissie-inventarissen. Daarom ontwikkelden we Launchpad, een gratis tool die hen helpt bij het vinden van lokale, betrouwbare en recente emissiedata voor hun klimaatactieplan. LaunchPad is voor iedereen toegankelijk en biedt gewogen emissie-inventarissen voor 94.537 verschillende gebieden in Europa. Met de gratis tool kunnen steden snel de evolutie van hun uitstoot visualiseren. Met emissiedata uitgesplitst naar verschillende sectoren, krijgen gebruikers een duidelijk beeld van geboekte vooruitgang, en welke gebieden meer aandacht nodig hebben.

🌖 Het is een kleine stap!

Het maken van een emissie-inventaris is de eerste stap naar het transformeren van een stad. Met een actuele inventaris heb je de basis voor een klimaatactieplan. De Futureproofed Cities tool is ontwikkeld om steden te helpen om deze grote sprong te maken. Futureproofed Cities vereenvoudigt het opmaken van een klimaatplan, aangepast aan de noden van elke stad, en laat het toe om er samen met collega’s aan te werken.


Sander is Futureproofed's in-house marketing wizard. Zijn doel is om onze expertise in het future-proofen van steden en bedrijven bekend te maken. Als hij niet in data en stategie verdwaalt vind je hem meestal op de fiets, in de keuken, of verdiept in een videogame.


Schrijf je in voor de Futureproofed Nieuwsbrief 📬

Een nieuwsbrief voor ambitieuze stadsteams en burgemeesters die actie ondernemen op het gebied van klimaatverandering. Schrijf je in voor educatieve artikelen, tips voor klimaatactie, verhalen en inspiratie van ons Futureproofed team, direct afgeleverd in je inbox - één keer per maand.

Cities
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter