written by
Laetitia Pirson

Provincie Limburg is Europese pionier met online klimaatplatform voor alle gemeenten.

3 min read

Alle Limburgse gemeenten gaan als eerste provincie in Europa samenwerken rond hun klimaatplan via een slimme web-app, FutureproofedCities. Die helpt hen om hun klimaatplannen te activeren, op te volgen, hun burgers erbij te betrekken en van andere gemeenten te leren. Zo zouden deze gemeenten in de toekomst meer geld en CO2 kunnen besparen.

Via het akkoord van Parijs, zijn 195 landen overeengekomen om na te streven tegen 2100 de temperatuurstijging onder de 1,5°C te houden. Er is een enorme kloof tussen deze doelstellingen en de plannen die deze landen gemaakt hebben. Daarom zijn er steeds meer gemeenten die zelf het voortouw nemen om ambitieuze klimaatdoelstellingen na te streven en zo hun gemeenten aantrekkelijker en veerkrachtiger te maken.

Maar een bevraging in 2017 tijdens de VVSG energie- en klimaatdag bij ambtenaren en schepenen wees uit dat driekwart onder hen niet goed weet hoeveel CO2 er bespaard werd de voorbije jaren. De helft weet zelfs niet hoe er gemonitord wordt. Dat vele ambtenaren er alleen voor staan blijkt één van de belangrijkste oorzaken te zijn.
Daarom werd begin 2017 FutureproofedCities gelanceerd. Een moderne, gemakkelijk te gebruiken web-app met als centrale doelstelling om gemeenten en steden te helpen hun energie- en klimaatdoelstellingen te halen en daarbij overheidsinstellingen, burgers, bedrijven en politici te betrekken.

Serge de Gheldere, ceo van Futureproofed zegt: “Met FutureproofedCities ondersteunen we de ambtenaren en wordt niet 308 keer het warm water heruitgevonden.

Intussen zijn een twintigtal gemeenten actief op het platform, waaronder Vilvoorde, Antwerpen, Kortrijk, Hasselt, Oostende, Gent, Leuven, Bonheiden en andere. Vandaag verwelkomt FutureproofedCities alle 44 Limburgse gemeenten, die zich nu aansluiten bij het groeiende netwerk. In het najaar, als alle gemeenten opgestart zijn, zal dus één gemeente op vijf in Vlaanderen FutureproofedCities gebruiken om haar klimaatactie nog beter uit te voeren. 
FutureproofedCities helpt gemeenten op 4 manieren: 

  • Klimaatplannen ontwikkelen met maatregelen die CO2 en geld helpen besparen;
  • CO2 emissies, kosten en baten, acties, achtergrondinfo in kaart brengen en beheren;
  • Klimaatmaatregelen en -acties opvolgen en delen met iedereen van het bestuur tot en met burgers;
  • Peer-to-peer leren van elkaar op het platform door successen en ervaringen over wat werkt en wat niet te delen met andere steden en gemeenten.

Voorbeelden zijn informatiesessies rond isolatie en bijhorende energiescans, groepsaankopen voor zonnepanelen, aanplanten van groen in de stad of nieuwe elektrische deelwagens. 

“Dankzij FutureproofedCities kunnen we de vooruitgang van het klimaatplan opvolgen en tijdig ingrijpen of een tandje bijsteken indien de daling te traag verloopt. Dankzij de publieke site kan onze stad ook aan de burgers laten zien met welke acties we bezig zijn en waar zij zelf ook kunnen aan deelnemen. Zo gaan we samen voor het klimaat!”, zegt Joost Venken, schepen Duurzaamheid, milieu en energie van Hasselt.

Net zoals bij Strava — de app en het sociale netwerk voor sporters — kunnen deelnemers in FutureproofedCities nieuwe acties en maatregelen ontdekken bij hun collega gemeenten, om advies uit te wisselen en prestaties te vergelijken. Willem Delbare,  CTO en medevennoot van Futureproofed en ex-oprichter Teamleader wijst op de voordelen van een netwerk effect: “Hoe meer deelnemers, hoe waardevoller voor iedereen, en hoe sneller steden en gemeenten aantrekkelijk en fossiel-vrij kunnen worden.” Delbare gelooft sterk in de transparante aanpak en investeert ook persoonlijk in de startup.

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur ziet nieuwe mogelijkheden: “De samenwerking tussen de provincie en NUHMA zorgt voor een betere ondersteuning van de gemeenten bij hun klimaatbeleid. NUHMA beschikt over belangrijke financiële mogelijkheden. De provincie blijft als belangrijke partner van de gemeenten voor alle nodige inhoudelijke ondersteuning zorgen. Deze samenwerking krijgt nu een extra impuls door de opdracht die aan Futureproofed werd gegeven. Zo kunnen al onze gemeenten gebruik maken van FutureproofedCities, een interessante tool die het mogelijk maakt om het lokale klimaatbeleid concreet te plannen en de uitvoering op te volgen. Het versterkt zeker ook de communicatie met de burger. Hopelijk kunnen we zo tot betere en meetbare resultaten komen!”

Voor Limburg is ook een regionaal overzicht geprogrammeerd, waarbij te zien is welke maatregelen werken, en welke niet; welke gemeenten de meeste acties ondernemen, wie vooruitgang boekt, en waar nog hulp nodig is etc. Op die manier brengt Limburg de aspecten van smart regio Limburg en van sustainability samen en zet de toon op vlak van een duurzame, toekomstgericht economie. Dat is uniek in Europa. Intussen is er al interesse uit andere Europese regio’s, onder andere uit Nederland, Denemarken en Spanje.


Subscribe for a monthly dose of inspiration, full of relevant articles and ideas for you and your city.
Sign up for our newsletter