written by
Denise Jacobs

Het succes van het energiehuis EOS in Oostende

Energy 2 min read , January 12, 2018

EOS Oostende bestaat 10 jaar, tijd voor een terugblik. Wat verwezenlijkte het energiehuis van Oostende in het voorbije decennium? En hoe?

De stad Oostende kent een lange geschiedenis op het vlak van energiebeleid en inspanningen voor het klimaat. Tien jaar geleden werd EOS opgericht: het energiehuis werd een groot succesverhaal.

Een van de hoofdpijlers in het aanbod van EOS zijn al sinds het begin de energiescans, waarbij een energiedeskundige een doorlichting van de woning uitvoert en de bewoner nuttige tips geeft om het energieverbruik te doen dalen. Behalve advies ontvangt de burger ook een gratis spaarpakket op maat. Sinds de start in 2007 voerde EOS in Oostende al 6.445 energiescans uit, dat is het hoogste aantal per inwoner in Vlaanderen.

Verder is EOS ook een officieel erkende kredietverstrekker. Wie wil investeren in structurele maatregelen om zijn woning energiezuiniger te maken, zoals de plaatsing van zonnepanelen, hoogrendementsglas, een warmtepomp… kan die werken via EOS financieren met een Vlaamse energielening. Het maximumbedrag van deze lening bedraagt 15.000 euro, met een rentevoet van 2% (0% voor sociale doelgroepen en 1% voor bepaalde rechtspersonen zoals verenigingen) en een looptijd tot 8 jaar (10 jaar voor sociale doelgroepen). In de afgelopen tien jaar verstrekte EOS al bijna 2.200 kredieten aan Oostendenaars, voor een totaalbedrag van ruim 16 miljoen euro.

Vanuit de overtuiging dat samen aankopen een stuk voordeliger is, organiseert EOS ieder jaar verschillende groepsaankopen, voor groene stroom en gas, isolatie en zonnepanelen. Zo kiezen jaarlijks ongeveer 2.000 gezinnen samen voor groene stroom en besparen ze daarmee in totaal bijna 375.000 euro per jaar. Voor de aankoop en installatie van zonnepanelen treedt EOS op als opdrachtencentrale voor meer dan 30 West-Vlaamse gemeenten. Zo werden via EOS al 4.250 fotovoltaïsche installaties geplaatst, goed voor een groene elektriciteitsproductie van 14 GWh.

In juli 2016 lanceerde EOS in samenwerking met Eandis en de stad Oostende een ambitieus Energiezorgplan. Dat mikt op een aanzienlijke jaarlijkse energiebesparing voor acht grote stadsgebouwen, waaronder het stadhuis, de stedelijke werkhuizen, sportcomplex De Spuikom en de Mr. V-Arena. Het plan is goed voor een investering van ongeveer 2 miljoen euro en een reductie van de CO2-uitstoot met 285 ton per jaar. De investering wordt terugbetaald met de gerealiseerde energiewinsten. EOS heeft al heel wat ervaring met grote gebouwen. Veel organisaties doen een beroep op het energiehuis van Oostende. Met succes. Dankzij de inspanningen van EOS daalden de energiekosten van scholen, een sportcentrum en cultuurcentrum De Grote Post, die met EOS samenwerkten, met liefst 30% en meer.

De acties van EOS in de afgelopen 10 jaar werpen ook duidelijk hun vruchten af voor het klimaat. Volgens de officiële cijfers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) daalde de CO2-uitstoot bij huishoudens in Oostende tussen 2011 en 2015 met maar liefst 8,4% (en zelfs met 13,3% na graaddagcorrectie – een manier om in de berekeningen het effect van warme t.o.v. koude winters uit te vlakken), tegenover een gelijkblijvende en zelfs licht stijgende trend in de rest van Vlaanderen.

De succesformule van EOS?

“Het verhaal van EOS draait om mensen. Al sinds de start in 2007 willen we met een enthousiast team dicht bij de burgers staan en ze ‘ontzorgen’. Of het nu gaat om hun deelname aan een groepsaankoop of het afsluiten van een energielening, EOS probeert steeds een gepaste oplossing te bieden”, zegt Tom Germonpré, Oostends energieschepen en voorzitter van EOS.

Voor de toekomst wil EOS nog meer inzetten op bereikbaarheid en sensibilisering, om alle betrokken partijen – zowel burgers, bedrijven als overheid – samen te brengen en te overtuigen om actie te ondernemen.

Meer info op www.eos-oostende.be.

(bron: https://www.oostende.be)

Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter