5 belangrijke acties voor steden om de uitstoot drastisch en snel naar beneden te krijgen

Mobility Energy 2 min read , November 5, 2018

Klimaatverandering en de opwarming van de aarde is meer accuraat dan ooit. We horen het dagelijks wel eens: we moeten dringend onze carbon-uitstoot verlagen.
Met steden verantwoordelijk voor 70% van carbon-uitstoot wereldwijd, hebben ze een belangrijke rol in de oplossing voor klimaatverandering. We noteerden hieronder 5 belangrijke acties die steden en gemeenten kunnen toepassen om snel de uitstoot te verlagen.

🚘 Focus op transit en transport

Doorgaand verkeer en transport kunnen spelen een grote rol in greenhouse gases emissies waardoor onze planeet opwarmt. Net daarom moeten ze opgenomen en gereguleerd worden door steden en gemeenten. Enkele gemakkelijke en snelle aanpassingen voor transport in de stad:

  • Gereglementeerde uitlaatemissies
  • Beperkt laten draaien van de motor (stationair draaien)
  • Autovrije zones
  • Eliminatie van gesubsidieerde parkings voor privé voertuigen
  • Toevoeging van (beperkte) parkeergelegenheid voor bedrijven

🛣 Creëer 'go zones'

Steden hebben een pioniersrol in klimaatoplossingen net omdat ze ook grote energieverbruikers zijn. Door de klimaatverandering komt het voortbestaan van de handelscentra, innovatie en vitaliteit van de stad in het gedrang.
Toewijding aan hernieuwbare energie is daarvoor een must. Evenals het opstellen van emissiedoelstellingen en de belofte om vast te houden aan het klimaatakkoord in Parijs.

Een erg snelle en bewezen actie om uitstoot drastisch te verminderen is door het integreren van een supply-and-demand payment system voor overbelaste wegen. Het succes werd al aangetoond in Londen, Singapore, Milaan en Stockholm. Zo verlaagde het verkeer naar het centrum van Stockholm met maar liefst 20% in één dag.

💼 Verlicht druk op het centrale zakendistrict

Herbedenk wat en waar een centraal zakendistrict in de 21ste eeuw kan is. Plaatsen toegankelijk met openbaar transport (b.v.b. een buitenwijk met treinspoor) hebben een lagere carbonuitstoot. Tech bedrijven zoeken steeds meer naar locaties buiten traditionele zakendistricten, en de technologie van mobiliteit evolueert. Denk aan e-bikes, scooters of elektrische bussen.

Steden kunnen deze transformatie omarmen door hun beleid van zoneringen, belastingen en transport aan te passen om zo de druk te verlichten op overbevolkte centraal gelegen bedrijfsdistricten. Op die manier kunnen interessante en meer betaalbare stedelijke buitenwijken gebruikt worden om te werken en te leven.

⚡️ Machtig schone energy

Schone energienormen zijn eenvoudige wettelijke mandaten om een bepaald deel van de elektriciteit van een stad tegen een bepaald jaar van koolstofarme bronnen te laten komen. Het werd al bewezen dat een combinatie van koolstofarme technologieën de snelste, goedkoopste en meest politiek waarschijnlijke weg zal zijn om onze elektriciteit te decarboniseren.

🏗 Vereis koolstofarme gebouwen

Woningen upgraden naar een hogere energie-efficiëntie en bewoners verleiden tot doorvoerverkeer of efficiëntere voertuigen heeft de meest zinvolle impact. Een doelstelling voor de constructie van carbonvrije gebouwen tegen een bepaalde datum zal onderstaande zaken ten goede komen:

  • Grotere kosteneffectieve reducties van stedelijke emissies (gebouwen)
  • Betere luchtkwaliteit en gebruikerservaring
  • Bescherming voor ontwikkelaars en eigenaars tegen stijgende elektriciteit en prijzen

Gebouwen worden zo nieuwe gedistribueerde bronnen van schone energie en opslag, noodzakelijk om het volledige maatschappelijk potentieel te benutten van elektrische voertuigen.

Bron: Citylab

Cities
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter