written by
Denise Jacobs

Wat bereikte onze FutureproofedCities community in 2018?

Futureproofed update Success Story 5 min read , January 23, 2019

Read this article in English

2018 was een jaar waarin we met z’n allen nog langer in de file stonden. Een jaar waarin de globale uitstoot van broeikasgassen een nieuwe record bereikte. Maar 2018 was ook een jaar  waarin 20.000 Vlamingen samen de luchtkwaliteit hebben gemeten. Een jaar waarin de elektrische fiets boomde. Een jaar waarin jong en oud massaal op straat kwam. En ook jaar waarin nieuwe lokale besturen gekozen werden: een kans om de klimaatambities de volgende 6 jaar te verhogen!

Benieuwd welke acties 2018 op de kaart zetten?

🚍 Nieuwe mobiliteitsoplossingen

Ons transportsysteem moet veranderen! Verschillende steden en gemeenten zetten daarom resoluut in op alternatieve mobiliteitsoplossingen. Een succesvol deelfietsensysteem in Hasselt, samenaankopen en acties rond elektrische fietsen in o.a. Lanaken en het opstarten van elektrische autodeelsystemen als Partago in Bonheiden zijn hier voorbeelden van. In Kortrijk blijkt de premie voor een elektrische fiets als je je nummerplaat inruilt alvast een succes! Daarnaast is het inzetten op fietsinfrastructuur één van dé rendabelste investeringen die je als gemeente kan doen om mensen op de fiets te krijgen. De stad Gent heeft met haar circulatieplan op één jaar alvast 25% meer Gentenaars op de fiets gekregen. Sint-Truiden besliste een zone-30 in te voeren en uit te breiden. 
Naast een modal shift, vraagt ook de elektrificatie van het wagenpark om een aantal investeringen in infrastructuur. Zo plaatsten o.a. Kampenhout, Sint-Pieters-Leeuw, Lommel, Machelen en veel andere gemeenten in 2018 heel wat elektrische laadpalen. Hier vind je alvast een overzicht met alle laadpalen in heel West-Europa

Een overzicht van alle laadpalen (Vlaanderen)

🏡 Isoleren, isoleren, isoleren

Net zoals in 2017, waren heel wat acties gericht op woningen: energie besparen, isoleren, zonnepanelen installeren... Een greep uit het aanbod:
Om inwoners goedkoper te laten isoleren of zonnepanelen installeren, namen heel wat gemeenten (o.a.Machelen, Oostende, Zaventem…)(opnieuw) deel aan groepsaankopen. Maar hoe krijg je inwoners zover om te investeren en zo hun woning comfortabeler, gezonder en waardevoller te maken? 
Thermografische kaarten, die weergeven of je dak goed genoeg geïsoleerd is, blijven een succesvolle manier! Dilbeek telde al snel bijna 4000 geïnteresseerden na het lanceren van hun kaart. In Vilvoorde kregen al 1000 inwoners al een thermokaart mee naar huis: door die tegen de binnenkant van een muur of raam te drukken kan je heel gemakkelijk achterhalen hoe goed je woning geïsoleerd is! 
Het ontzorgen van inwoners tijdens renovaties is ook cruciaal: daarom dat er sterk wordt ingezet op (mobiele) energieloketten, energiescans en energieadvies. Het aanbieden van gratis renovatiescans in Brugge of promoten van tools als ‘Zet je woning op de kaart’ in Antwerpen zijn maar enkele voorbeelden. Via de stad Gent krijg je als inwoner meteen een overzicht over de verwarming van de toekomst!

De verwarmingsrevolutie (stad Gent)

🏭 Bedrijven leggen zonnepanelen

Bedrijven betrekken in het klimaatverhaal blijkt een even grote uitdaging…  Volvo in Gent pakte dit jaar uit met een successvolle actie waarbij ze 15.000 zonnepanelen laten installeren op hun gebouwen. Medewerkers kunnen van dit renedement meegenieten via crowdlending! Meer en meer bedrijven beginnen hun weg naar dit soort acties te vinden, maar er is nog een lange weg te gaan. Wil je weten hoe je dat het beste aanpakt? Lees er hier meer over, of bekijk ons webinar hierover! 

Volvo in Gent

⚡️ Meer groene energie

Benieuwd hoeveel energie gemeenten opwekken (zon en wind) op dit moment? Of het voorbije jaar? In 2018 wekten alle Vlaamse gemeenten samen 4.359 GWh elektriciteit op via zon en wind. Goed voor 7,6% van de totale jaarvraag en stroom voor meer dan 1.200.000 gezinnen. Groepsaankopen blijven een succesvolle manier om bijvoorbeeld zonnepanelen gezamenlijk aan te kopen tegen een scherpe prijs.
Maar ook energiecoöperaties zetten hun opmars in Vlaanderen voort! Nieuwe burgercoöperaties zoals Vlaskracht in Kortrijk of Klimaat in regio Mechelen bieden kansen om inwoners te laten participeren in de opbrengsten van lokale opwekking van hernieuwbare energie. Daarom dat ook Zaventem en Kampenhout deze optie aan het uitzoeken zijn! Zo besliste ook Brugge dat nieuwe windenergieprojecten minimaal 35% burgerparticipatie moeten voorzien.
Beauvent haalde in Kortrijk in amper twee uur 250.000 euro op voor het project Zonnedelen om meer dan 3.500 zonnepanelen te installeren op hun stadsgebouwen. Daarboven zijn ze in Oostende ook volop bezig met het bestaande warmtenet uit te breiden!
Via het project Klimaatscholen2050 bundelen burgercoöperaties en studiebureaus hun krachten om bij scholen lokale, groene energie op te wekken, energiebesparende maatregelen uit te voeren en het energieverbruik te monitoren. Zo werden in 2018 de eerste zonnepanelen van een honderdtal op een school in Leuven geplaatst, waarmee ze jaarlijks zo’n 29 MWh groene elektriciteit zullen produceren, een besparing van € 2000! 

🧒 Kansen in het onderwijs

Dat er bij de jeugd draagvlak is voor een ambitieuzer klimaatbeleid, is de voorbije weken erg duidelijk geworden. Succesvolle acties zoals de lezingen van Pieter Boussemaere over 10klimaatacties die werkenvoor leerkrachten of de Klimaatket hebben hier zeker aan bijgedragen! 

💪 Voorbeeldrol als gemeente

Als overheid heb je naast het faciliteren van allerlei acties, ook een voorbeeldrol op te nemen. Die rol zagen we ook bij verschillende gemeenten. Zo werd in Hasselt een nieuw, slim en duurzaam stadhuis gebouwd, inclusief warmtepomp, zonnnepanelen en groendak. Het gebouw kreeg het BREEAM label‘Excellent’en bewijst dat duurzaam niet per se duurder hoeft te zijn! Daarnaast loopt er in Hasselt ook een intern participatietraject om beter met alle stadsdiensten rond het klimaatplan te werken. Ook FutureproofedCities helpt hen beter samen te werken!
Ook Antwerpen, Kampenhout, Machelen en vele andere gemeenten namen hun eigen gebouwen onder handen via renovaties of zonnepanelen. Brugge kon door het jarenlang aanpakken van hun verlichting in het stadhuis al 62% energie besparen! Oostende bespaart met het Energiezorgplan van EOS via isolatie, relighting, stookplaatsrenovaties, PV panelen en geoptimaliseerde regeling nu jaarlijks meer dan € 200.000 en 280 ton CO2.
Verschillende gemeenten namen actie om hun eigen gemeentelijke voertuigen te verduurzamen. Bonheiden en Hasselt maken gebruik van deelwagens (ipv ze te bezitten), Lommel, Vilvoorde en Zaventem kopen elektrische wagens aan en Hasselt en Vilvoorde krijgen de stadsdiensten op de fiets door 25 elektrische fietsen aan te kopen en mee te doen met de Fietstest! Het zijn de eerste stappen richting een futureproofed city!

Een geslaagde fietstest in Vilvoorde

Dit was maar een greep uit alle klimaatacties die onze gebruikers organiseerden in 2018. Bovendien beginnen meer en meer steden en gemeenten ook te beseffen dat de tijd voorbij is om kleine pilootprojecten op te zetten. Tijd voor grootschalige actie! Hoe zal Ons Vilvoorde Morgen of het Antwerpen van morgen eruit zien? 
Wij staan alvast voor jullie klaar om samen met FutureproofedCities te groeien! Steek je mee de handen out de mouwen voor voor jouw Futureproofed City in spe? 😊💪

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief 👇Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter