written by
Denise Jacobs

Hoe regenwater beheren in openbare ruimten?

Adaptation 1 min read

Ontdek concrete voorbeelden van hoe je regenwater kan beheren in openbare ruimten.

(c) Xavier Claes

Het rapport van Leefmilieu Brussel 'Regenwater, een troef voor de openbare ruimte' bevat een 60-tal innoverende projecten die werden gerealiseerd in stedelijke gebieden: in Brussel, in Frankrijk en elders. In al deze projecten is het beheer van regenwater verwerkt als een positief element voor de ontwikkeling van de openbare ruimte (in plaats van een hinderpaal te vormen).

Leefmilieu Brussel wil hiermee aantonen dat het beheer van regenwater aan de bron doenbaar is binnen een dicht verstedelijkt weefsel. Er zijn voorbeelden van verschillende types openbare ruimtes (pleinen, parken, sportterreinen, scholen, wegen, parkings,…) met telkens details over investeringskosten, onderhoudskosten, hydraulische gegevens, inzichten, contactpersonen...

Het rapport werd gerealiseerd in het kader van de "Alliantie Werkgelegenheid Leefmilieu - as Water" en is bedoeld voor stedenbouwkundigen, architecten, publieke en private planologen, beheerders en ontwikkelaars van wegen, scholen, sportinstellingen enz...

Laat je hier inspireren!

Regenwater, een troef voor de openbare ruimte

(bron: Leefmilieu Brussel)

Subscribe for a monthly dose of inspiration, full of relevant articles and ideas for you and your city.
Sign up for our newsletter