4 klimaatacties om de infrastructuur in je gemeente te verbeteren

Consultancy Climate Action 3 min , May 2, 2019

Read this article in another language : EnglishFrenchSpanish

Provincie Limburg stelde een lijst op met concrete klimaatacties voor alle diensten. Heb jij nog collega’s bij dienst Openbare Werken en Infrastructuur die de voordelen van een ambitieus klimaatplan niet kennen? Laat hen weten welke acties haalbaar zijn en hoe jullie gemeente er op elk vlak beter van wordt! 

🤫 Op het einde van het artikel vind je een link naar heel wat inspirerende acties van de stad Kortrijk.

Pak pen en papier en schrijf je favoriete acties op een lijstje. Neem je shortlist mee naar de dienst Openbare Werken en Infrastructuur van jouw gemeente en maak ze samen concreet!

⚠️ Hoge kosten en onveiligheid

Veel nutsvoorzieningen zijn nog niet optimaal nu. Hiervoor betalen we de prijs. Hoge kosten voor de gemeente, maar ook veel emissies. Daarnaast kunnen weersextremen zorgen voor wateroverlast en droogte. Niet-aangepaste infrastructuur kan hierdoor heel wat schade oplopen. Dit veroorzaakt onveilige situaties en jaagt de gemeente onnodig op kosten.

🏆 Wat te doen als gemeente

Duurzame infrastructuur zorgt ervoor dat je gemeente bestand is tegen droogte en wateroverlast. Kiezen voor hernieuwbare energie zorgt dat je kost voor elektriciteit daalt.

Schrijf voor elk thema de meest haalbare actie(s) op voor jouw gemeente 👇

1. Zet in op klimaatbestendige aanleg en onderhoud 🚧

 • Stel een plan op voor het onderhoud van gemeentelijke wegen op zodat snel geanticipeerd kan worden op bijkomende effecten van klimaatverandering.
 • Voorzie waterberging (holle ruimte onder een weg die tijdelijk water kan opvangen bij hevige regenval) en bufferbekkens onder wegen of stimuleer de netbeheerder riolering om dit te voorzien.
 • Investeer in de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels (regenwater vs afvalwater). Vertel je inwoners waarom dit nodig is.
 • Houd de bestaande riolering in goede staat en vernieuw deze indien nodig.
 • Schakel over op LED en stel een klok in voor het aan- en uitzetten van openbare verlichting.

2. Zet in op hernieuwbare energie bij nutsvoorzieningen 🔋☀️️

 • Ontwikkel een plan van aanpak voor warmtenetten: de warmtenetbeheerder heeft meestal goedkeuring van de gemeente nodig voor het gebruik van het openbaar domein.
 • Bekijk bij belangrijke werken en verkavelingen welke mogelijkheden er zijn voor de energievoorziening. De aanwezigheid van een duurzame restwarmtebron kan bijvoorbeeld de basis zijn voor een lokaal warmtenet (denk aan je lokaal zwembad, schaatsbaan,... dat een nabije wijk of gebouw kan voorzien van warmte).
 • Ga samen met Fluvius na waar ontwikkeling, aanleg en exploitatie van een warmtenet relevant is.
 • Ondersteun burgercoöperatieven rond hernieuwbare energie.

3. Wees voorbereid op noodsituaties 🚨

 • Zorg dat kwetsbare infrastructuur (zoals nutsvoorzieningen, ziekenhuizen,...) niet in overstromingsgebied liggen, neem actie waar nodig.
 • Pas waar nodig het nood- en interventieplan aan met behulp van risico- en kwetsbaarheidsanalyses of naar eigen ervaring.
 • Stel een gezondheidsplan voor warme dagen op zodat inwoners tijdig geïnformeerd worden hoe ze hun gedrag moeten aanpassen en zich tegen hitte kunnen beschermen. (Tip: Vlaanderen schreef al richtlijnen)
 • Informeer burgers welke maatregelen ze kunnen nemen om bij overstromingen, stroompannes,... schade te beperken of voorkomen en stimuleer ze om een noodpakket (dekens, zaklampen, zandzakjes,...) in huis te hebben.

4. Geef met je gemeentelijk gebouwenpark het goede voorbeeld 🏗️

 • Stel een energieteam of energieverantwoordelijke aan die een globaal plan van aanpak kan opmaken voor alle gemeentelijke gebouwen.
 • Stel normen voor passief (of BEN: Bijna Energie Neutraal) bouwen en renoveren voor gemeentelijke gebouwen.
 • Maak slimme energiekeuzes: schakel over op 100% groene stroom, warmtenet, zonnepanelen en zonnecollectoren, lokale biomassa, ...
 • Leg groendaken en groengevels aan (doe hier inspiratie op).
 • Bouw verharde zones om naar groene plekken.

👏 Klaar met je lijst? Leg een moment vast met de dienst Openbare Werken en Infrastructuur om je ideeën te bespreken. Succes!

Inzetten op Openbare Werken en Infrastructuur is belangrijk bij het verminderen van energieverlies en gevaar bij noodsituaties. Maar andere stadsdiensten betrekken is minstens even belangrijk om van je stad een aangename woon- en werkplek te maken. 

In FutureproofedCities werken verschillende stadsdiensten samen in één online tool om meer klimaatactie te realiseren. Via de publieke pagina kunnen ze communiceren met hun burgers.
💡 Ontdek zelf welke acties Kortrijk neemt op vlak van infrastructuur in de stad

(Bron: Provincie Limburg)

Benieuwd naar klimaatacties voor andere diensten? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf up to date.

Government
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter