Futureproofed 2020 jaaroverzicht 🍾

Futureproofed update 7 min , December 17, 2020

Het afgelopen jaar begon vol verwachting, momentum en opwinding. Een goed voorbeeld daarvan is dit artikel van Forbes, dat 2020 aankondigde als het jaar van de duurzaamheid. In het voorjaar was er veel hoop op duurzame ontwikkeling van onze steden. Maar gebeurde dat ook? Ja! We zijn er van overtuigd dat 2020, ondanks (en door) de impact van COVID-19, een jaar van transformatie was. ✅ De vele duurzame resultaten die we mochten afvinken hadden heel wat impact op klimaatactie. Hier is het Futureproofed 2020 jaaroverzicht, een blik op klimaatactie, vooruitgang, en een viering van de successen van onze gebruikers.

Futureproofed 2020 Jaaroverzicht
Futureproofed 2020 Jaaroverzicht

🌍 Het jaar waarin de aarde stilstond

We kunnen niet in de successen van Futureproofed duiken zonder eerst de gebeurtenissen in de wereld aan te halen. 2020 was een moeilijk jaar. Moeilijk voor bedrijven, burgers, steden en onze planneet.

Zoals je nog wel weet begon het met de verwoestende bosbranden in Australië, waar miljoenen hectaren in vlammen opgingen, en heel wat mensen en dieren het leven lieten. De recordtemperaturen en de droogte die de branden aanwakkerden waren een duidelijk voorbeeld van het verregaande effect van klimaatverandering op onze planeet.

We kunnen nog heel wat andere opvallende gebeurtenissen opnoemen, maar het is duidelijk dat de globale Corona-pandemie een gigantisch effect gehad heeft. En nog steeds heeft, want COVID-19 gaf ons onverwacht een idee van hoe onze steden er uit kunnen zien, met schonere lucht, minder verkeer en amper geluidsvervuiling. Meer leefbare steden. We geven jullie alvast een aantal voorbeelden mee van hoe onze steden het afgelopen jaar duurzamer werden:

🌬️ Schonere lucht

Luchtvervuiling zorgt in heel wat Europese landen nog steeds voor verkorte levensduur, met wel 400 000 overlijdens tot gevolg. Het is te vroeg om te zeggen of de pandemie een langdurig effect heeft op luchtkwaliteit, maar we zagen “tot wel 60% minder vervuilende stoffen in Europese landen waar in het voorjaar een lockdown werd afgekondigd.”

Schonere lucht, gezondere leefbaardere steden.

🚆 Op vakantie dicht bij huis

We weten allemaal dat luchtvaart zwaar bijdraagt aan de uitstoot van onze persoonlijke CO2 voetafdruk. In 2020 ontdekten we de schoonheid van lokaal en duurzaam reizen. Europese overheden zetten iedereen aan om dicht bij huis op vakantie te gaan, een trend die zich de komende jaren hopelijk voortzet. Dichter bij huis reizen, bijvoorbeeld met de trein, heeft een positieve impact op onze planeet, maar ook op de lokale economie en werkgelegenheid.

🚴 Duurzame mobiliteit

Van de ene op de andere dag won de fiets aan belang in onze steden. Burgers kozen de fiets voor het woon-werkverkeer, boodschappen of gewoon hun plezier. Die belangrijke verschuiving in de (stedelijke) mindset toonde aan dat we allemaal heel wat te winnen hebben bij meer ruimte voor de fiets als belangrijkste vervoermiddel.

En steden deden daar ook wat mee. Berlijn installeerde na een paar weken al pop-up fietspaden, en maakte de stad zo toegankelijker èn veiliger voor fietsers. Gelijkaardig initiatieven volgden in steden als Milaan, Parijs en Brussel. De vraag is nu: Blijven deze fietspaden bestaan? Kiezen meer burgers de fiets boven de auto? Is het een fase, of het begin van een bredere verschuiving?

🌳 Natuur in de stad

Omdat we allemaal meer tijd dicht bij huis doorbrachten, genoten we ook meer van het groen in de stad. De burgerparticipatie in stedelijk groengebied en lokale parken groeide enorm in 2020. Stedelijk groen werkte als buffer waarin burgers konden ontsnappen, genieten van frisse lucht en batterijen herladen. We verwachten de komende jaren heel wat meer groen in de stad, en raden besturen dan ook aan dat op te nemen in hun klimaatacties.

🗳️ Klimaat op de politieke agenda

Het klimaat stond wereldwijd weer op de politieke agenda. Binnen de EU was klimaatneutraliteit een belangrijk thema, en in oktober liet de Europese Raad weten de klimaatambities nog wat scherper te stellen. De pas verkozen Amerikaanse president, Joe Biden, mikt op een 100% schone energie-economie tegen 2050, en treedt zo weer toe tot het Klimaatakkoord van Parijs. We zijn het er mee eens dat enkel een globale politieke en systematische inzet de klimaatverandering kan terugdringen.

We hebben dit jaar dus heel wat vooruitgang geboekt op het vlak van duurzaamheid, maar het is nog maar een kleine stap in de juiste richting. We kijken er bij Futureproofed naar uit om jullie in 2021 te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van jullie klimaatactie, en er zo samen iets een mainstream van te maken. Meer steden helpen met klimaatactie. Duurzame infrastructuur opbouwen. Van schone lucht de regel maken, mobiliteit verduurzamen, en meer groen in onze steden als prioriteit in stedelijke beleidsplannen.. Zo maken we onze steden meer leefbaar en aantrekkelijker. 💪Samen naar totale transformatie van onze steden.

🤝 We waren er voor jullie in 2020

Het afgelopen jaar was niet perfect. We luisterden bij Futureproofed naar jullie uitdagingen bij het opzetten van klimaatactie in jullie steden, met in de achtergrond een globale pandemie. Niet voor de hand liggend.

Onze teams waren er in 2020 om jullie te ondersteunen, en dat blijven we natuurlijk ook doen in het nieuwe jaar. Ons team organiseerde vijf digitale webinars rond ‘corona & klimaat’, ‘co-benefits van klimaatmaatregelen’, ‘communicate rond klimaatactie’, and ‘klimaatplannen bouwen.’ Ook de FutureproofedCities Talks werden digitaal, en we zagen de samenwerking tussen steden groeien. Volgens ons is dit soort samenwerking essentieel om tot volledige stedelijke transformatie te komen.

Toegang hebben tot betrouwbare data is erg belangrijk voor onze gebruikers. Daarom lanceerden we dit jaar LaunchPad, een gratis online tool waarmee teams snel toegang krijgen tot recente, lokale en vooral betrouwbare data voor klimaatplannen. Zo werkten we mee aan een belangrijk obstakel in het voorbereiden van klimaatactie. Dat is het doel van LaunchPad: zorgen dat jullie minder tijd hoeven te besteden aan het verzamelen van data, en meer kunnen focussen op het opschalen van succesvolle klimaatacties.

Verder lanceerden we ook een nieuwe website, deze video voor FutureproofedCities, en introduceerden we FutureproofedBusiness binnen een aantal pilootprojecten.

🏙️ In alles wat we doen houden we onze missie natuurlijk hoog in het vaandel: steden aantrekkelijker en futureproof maken. Bij Futureproofed zijn we er om jullie klimaatplannen en -acties te ondersteunen. Één stad. Één gemeente. Één provincie. Één bedrijf per keer.

Futureproofed 2020: een jaaroverzicht
Futureproofed 2020: een jaaroverzicht

🙌 Een jaar vol activiteit in steden

We kunnen 2020 niet afsluiten zonder een aantal klimaatacties van onze gebruikers onder de aandacht te brengen.

🏅Vlaamse klimaatkampioen

Er beweegt van alles in Limburg, en daar zijn wel heel trots op! Ze zetten hoog in op een progressief beleid en budgetten, en roepen iedereen op om meer klimaat-gerelateerde investeringen te doen. In dit artikel halen we zes lessen aan die we van Limburg kunnen leren. Een ander voorbeeld is Oostende, die met een groen-blauwe ‘rivier’ de klimaatverandering wil bufferen , door de stad af te koelen en te beschermen tegen extreme regenval en overstromingen. Antwerpen heeft ook grote ambities voor de toekomst, met plannen om de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 50-55% te verlagen. Een ook het nieuwe plan van Vilvoorde is een mooi, ambitieus project om aan te stippen!

🤝 De klimaatambitie van Sint-Gillis in een stroomversnelling

De gemeente Sint-Gillis presenteerde onlangs haar klimaatambitie voor 2030, samen met FutureproofedCities opgesteld, tijdens een online persconferentie. Onze tool helpt hen de maatregelen te berekenen, en de lange-termijn evolutie op te volgen. De verschillende teams binnen de gemeente werken samen met de tool, en delen hun acties met de burgers via hun publieke pagina. In 2021 starten ze met een project om alle belanghebbenden samen rond de tafel te brengen.

📈 Tracking climate progress in de Waalse regio

Dit jaar kwam de intercommunale van BW - Waals Brabant - bij onze community, die nu 67 Waalse gemeenten telt. Dat is één derde van de hele regio! BW lanceerde het afgelopen jaar, samen met FutureproofedCities, zowel hun klimaatplan als de Smart City-strategie. Onze tool laat hen toe om de projecten van de verschillende gemeenten zowel globaal als in detail op te volgen. Zo kunnen gemeenten die al een plan hebben, dat verder verbeteren, en kunnen de anderen stappen zetten om de Europese ambities voor 2030 te halen.

Een ander voorbeeld in Wallonië is Pont-à-Celles, één van de eerste gemeenten in de regio die een heel team aanstelden om hun klimaatplan op te volgen. Met onze tool en de steun van het Futureproofed-team bouwden ze een sterk plan, met samenwerking tussen de verschillende gemeentediensten. Samen met de Provincie Henegouwen, de ADéL van Pont-à-Celles, en de gemeente Seneffe werken ze onder andere aan de renovatie van woningen. Dit project, over de grenzen heen, zorgt ook voor extra arbeidsplaatsen.

🎯 De bouw van een regionaal actieplan in de Pôle Métropolitain du Grand Amiénois

Futureproofed verwelkomde met de Pôle Métropolitain du Grand Amiénois het eerste Franse lid van onze community. Ze gebruiken FutureproofedCities om hen te helpen een regionaal plan op te stellen en zo de klimaatplannen meer eigen te maken.

Het doet ons team veel plezier om deze acties te ondersteunen, en we kijken uit naar het vervolg in 2021! Volgend jaar plannen we stadstransformatie naar een nog hoger niveau te tillen, om nog meer steden aan boord te krijgen, en om het allerbeste product te leveren om steden te ondersteunen op weg naar klimaatactie. Onze richting ligt vast, onze acties volgen en onze missie wordt er alleen maar duidelijker op: steden en bedrijven aantrekkelijker en futureproof maken.


Schrijf je in voor de Futureproofed Nieuwsbrief 📬

Een nieuwsbrief voor ambitieuze stadsteams en burgemeesters die actie ondernemen op het gebied van klimaatverandering. Schrijf je in voor educatieve artikelen, tips voor klimaatactie, verhalen en inspiratie van ons Futureproofed team, direct afgeleverd in je inbox - één keer per maand.

Cities
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter