written by
Sander Graumans

Strategie rond klimaatacties communiceren in steden: een gratis handleiding

Consultancy 5 min , June 15, 2021
  • Het ontwikkelen van een effectieve communicatiestrategie over klimaatverandering kan soms aanvoelen als een uitdaging.
  • Door vanaf het begin een duidelijke strategie te gebruiken, kan je burgers inspireren om een actieve belangstelling aan de dag te leggen voor de klimaatmaatregelen in hun stad.

“Door een verhaal te vertellen over hoop, kansen, keuzes, menselijke wendbaarheid en mogelijkheden, zal je klimaatboodschap burgers laten zien hoe hun keuzes vandaag een positieve invloed kan hebben op de toekomst van hun stad morgen.“

Een handleiding voor het communiceren van klimaatacties in steden - een gratis handleiding
Een handleiding voor het communiceren van klimaatacties in steden - een gratis handleiding

Een strategie voor klimaatcommunicatie uitbouwen

Een basisprincipe bij klimaatacties communiceren in steden is eenvoudig beginnen. Wanneer je over je strategie nadenkt, is het handig om deze vier criteria mee te nemen:

  • Waarom? Het waarom bepaalt het doel en de mogelijke resultaten van het project. Welke doelen probeer je te bereiken? Hoe ziet succes er uit in dit project?
  • Wie? In het algemeen zullen het de inwoners van de stad zijn, maar afhankelijk van het project kan het om een ander type burger gaan. Het punt is dat je persona, de burger die je probeert te bereiken, afhankelijk is van het doel van van de campagne.
  • Wat? Je boodschap opbouwen is cruciaal. De klimaatboodschap, argumenten en bewoordingen gebruik je om het nut van je acties voor die groep aan te tonen.Vergeet niet de lnk te leggen tussen je communicatiestrategie en de acties die burgers kunnen nemen.
  • Hoe? Doelen en planning zijn niets zonder actie. Het hoe zorgt voor de actie in het communicatieplan, of hoe je het publiek op de hoogte brengt van klimaatacties. Het is belangrijk om de kanalen te kiezen waar de doelgroep het meest actief zijn, en zo veel mogelijk focus te leggen, en niet te breed gaan.

De klimaatboodschap beheersen

Je narratief is een belangrijk onderdeel van succesvol klimaatacties communiceren in steden.

Als het goed wordt gedaan, kan je communicatie burgers voorlichten, informeren en mobiliseren om zich in te zetten voor klimaatinitiatieven en gepassioneerd mee te werken aan het oplossen. Als de toon fout zit, kan het dat je burgers overweldigt met negativiteit rond klimaatverandering.

Je doel, helder klimaatacties communiceren in steden, bereik je beter als je deze drie aspecten in de strategie verwerkt:

Positieve communication

In de communicatiestrategie de focus leggen op de negatieve aspecten van klimaatverandering is een belangrijke valstrik - denk maar aan uitstervende soorten, rijzend zeeniveau en verdwijnende ecosystemen.

Dat soort catastrofetaal zet niet aan tot actie, en zorgt er zelfs voor dat burgers helemaal uitschakelen. Het lijkt namelijk dat het te laat is, en dat actie niks meer uithaalt.

Overstappen op een meer positieve communicatiemethode zal burgers meer aanmoedigen om actie te ondernemen. Kader je boodschap dus in de voordelen voor de gemeenschap.

Duidelijke communicatie

Effectief klimaatacties communiceren staat of valt met het gebruik van heldere taal. Gebruik niet te veel technisch jargon, of moeilijk wetenschappelijke taal. Duidelijke bewoordingen, die de gemiddelde lezer kan begrijpen, is een absolute must.

Vermijd negatieve triggerwoorden. Een recente studie toonde aan dat woorden als “gecontroleerd” “reguleren” “beperken” “converseren” en “noodsituatie” een averechts effect hebben op het communiceren van specifieke acties.

Infographics zijn nuttig om inhoud te tonen die anders misschien droog en moeilijk te verteren is, zoals statistieken over klimaatverandering.

Aansluiting zoeken bij wat de burger boeit

Door te focussen op concrete resultaten en voordelen, op lokaal niveau, zal je communicatie een breder publiek bereiken. Een voorbeeld is hoe investeringen in schone energie kunnen zorgen voor goedkopere elektriciteit.

Focus in je boodschap op de positieve effecten van klimaatactie. Door de boodschap op de juiste manier te formuleren, vertel je een verhaal dat aantrekkelijk is en inspireert tot klimaatactie.

Gebruikt de meest populaire communicatiekanalen
Gebruikt de meest populaire communicatiekanalen

Populaire communicatiekanalen

Je weet nu wie je doelgroep is en wat je wil overbrengen. De volgende stap is de juiste communicatiekanalen kiezen om je verhaal effectief over te brengen.

Bij het maken van een planning raden wij aan om na te denken over het hoe met deze drie vragen:

Wat voor soort content ga je maken?

Je gebruikt sowieso een mix van content: tekst, video en foto’s om er maar een paar te noemen. Bepaalde kanalen, zoals Instagram en TikTok, zijn efficiënt om een jongere doelgroep te bereiken. Infographics brengen ingewikkelde data duidelijk over, en zijn makkelijk te delen online.

Welke communicatiemethode heeft het meeste impact?

Probeer content te maken om te onderwijzen, inspireren, informeren, resultaten te tonen of een verhaal te vertellen. Voeg elementen van ontdekking en storytelling toe, en bereik zo meer burgers. Toon bijvoorbeeld resultaten van een eerdere actie in de stad.

Maak gebruik van nudging, het gedrag van mensen subtiel beïnvloeden, en hen aanmoedigen nieuwe keuzes te maken, zonder dat ze daar al te veel bij nadenken. Dat werkt goed voor meer complexe klimaatvraagstukken. Gratis beveiligde fietsparkings zal mensen aanzetten om sneller de fiets te pakken, en de auto te laten staan.

Via welke kanalen stuur je de boodschap uit?

Wij raden aan om in het begin drie communicatiekanalen te kiezen, en deze pas uit te breiden

nadat je ze goed beheerst. En hou altijd je persona, de burger waar je op mikt, in je achterhoofd bij het kiezen van kanalen. Populaire kanalen voor steden zijn lokale en nationale media, sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Youtube en samenwerkingsmogelijkheden.

User-generated content werkt ook erg goed al motivator, dus probeer het zeker te verwerken in je campagnes.

Everyone likes a good story
Iedereen houdt van een goed verhaal,

Gebruik de kracht van storytelling

Iedereen houdt van een goed verhaal, en die kracht moet je zo goed mogelijk inzetten. De complexiteit van klimaatacties communiceren, waar vaak veel statistieken dan data bij komt kijken, kan je omzetten in sterke verhalen, die aanspreken en activeren. Gebruik empathie, spreek de gevoelens van de burgers aan, en benadruk hun persoonlijke impact op klimaatacties.

De inwoners van je stad zijn de sleutel tot een succes maken van een communicatiestrategie rond klimaatacties. Door hen als het centrum te zien, bereid je je voor op succes.

Klaar om je stad voor te bereiden op een zero carbon toekomst? Download de hele handleiding, en en ontdek in detail hoe je een effectieve, krachtige communicatiestrategie opbouwt.

Download de gratis gids nu!
Download de gratis gids nu!

Sander is Futureproofed's in-house marketing wizard. Zijn doel is om onze expertise in het future-proofen van steden en bedrijven bekend te maken. Als hij niet in data en stategie verdwaalt vind je hem meestal op de fiets, in de keuken, of verdiept in een videogame.


Cities
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter