Jouw sleutel tot succes: een betere manier om jouw klimaatactieplan op te volgen 📈

Climate Action 4 min , November 13, 2020
  • Microsoft Excel is een go to software voor het bijhouden van klimaatplannen, maar er zijn effectievere en betrouwbaardere oplossingen beschikbaar.
  • We kijken naar de problemen die het gebruik van Excel voor het bijhouden van klimaatplannen met zich meebrengt en waarom het geen oplossing voor de lange termijn is.
  • Een tool als FutureproofedCities biedt een grotere betrouwbaarheid, kostenefficiëntie en bruikbaarheid in vergelijking met excel sheets.
Time to stop tracking your climate plan in excel.

Veel steden overal ter wereld hebben inmiddels energie- en klimaatactieplannen opgesteld. In deze plannen staan toekomstige doelstellingen voor emissiereducties, ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie, het verminderen van afval, het creëren van steden met een grote biodiversiteit en nog veel meer acties! Het is belangrijk om deze plannen in actie te brengen, en om zo’n plan de moeite waard te maken, moeten de acties met succes worden uitgevoerd. Een belangrijke factor voor een succesvolle uitvoering is het correct volgen van acties en het vaststellen van doelgerichte metingen. Op dit moment is Microsoft Excel een populair instrument om klimaatmaatregelen op te volgen voor stadsteams, en het gebruik ervan is een gangbare praktijk binnen de sector. Excel heeft echter zijn nadelen en is misschien niet de beste optie voor het volgen van klimaatacties. Er is een betere manier om je klimaatactieplan te volgen.

😒 5 nadelen van je klimaatplan opvolgen met excel

Excel is een nuttig instrument en is gemakkelijk in gebruik. Maar het heeft beperkingen. Er zijn vijf belangrijke minpunten van klimaatacties opvolgen met Excel.

  • Compleetheid - Om een klimaatactieplan effectief te laten zijn, moet het uitgebreid zijn. Dit betekent dat het alle gegevens moet bevatten die relevant zijn voor het plan: financiële en maatschappelijke berekeningen van potentiële acties, geprojecteerde resultaten en visualisatie van de voortgang. De omvang van de berekeningen en de gegevensvereisten alleen al kunnen te groot zijn voor de verwerkingskracht van een excel blad, waardoor het langzaam en ondoeltreffend is voor dagelijks gebruik.
  • Delen - Een belangrijk aspect voor een klimaatactieplan is het vermogen om het plan effectief te delen met stakeholders. Collega’s binnen de stad zullen regelmatig op de hoogte moeten worden gebracht van de voortgang van het plan. Ze zullen geïnteresseerd zijn in informatie over het bereiken van de doelstellingen en de uitgaven, en de burgers zullen ook geïnteresseerd zijn in het plan omdat het de milieuvriendelijkheid van hun stad laat zien en wat ze kunnen doen om te helpen. Excel laat duurzaamheidscoördinators niet toe om deze belangrijke informatie gemakkelijk te delen. Een betere manier is dat een gebruiker het plan direct van een interactieve webpagina kan halen.
  • Data Sourcing - Wanneer er nieuwe klimaatdata beschikbaar zijn, worden deze meestal handmatig ingevoerd en gewijzigd binnen Excel. Nieuwere software kan veel effectiever zijn bij data sourcing, waarbij automatisch relevante gegevens worden samengevoegd via bijvoorbeeld een website API. Ook kunnen stadsambtenaren te maken krijgen met macro-updates in Excel. Een veel voorkomende praktijk is het gebruik van Excel-macro's om sommige processen te semi-automatiseren. Echter, macro's zijn moeilijk bij te werken en ze crashen vaak bij updates. Dit leidt tot eindeloze bestandsversies en handmatige reparaties.
  • Human Error - Dit is een realiteit voor elke organisatie die vertrouwt op Excel-spreadsheets voor modelleren, plannen en analyseren. Excel is slechts zo goed als de gebruiker, wat onvermijdelijk ruimte laat voor menselijke fouten in de berekeningen. Dit heeft een significante impact op de output. Gecentraliseerde tracking platformen hebben een veel sterkere betrouwbaarheid en governance met betrekking tot de onderliggende berekeningen en analytics.
  • Overdraagbaarheid - Stadsambtenaren en administratieve medewerkers zullen regelmatig overstappen naar nieuwe functies. Problemen ontstaan wanneer de verantwoordelijkheid voor een plan dat volledig in Excel staat, moet worden overgeheveld naar een nieuwe medewerker. Gegevens, excelbladen en organisatie kunnen verloren gaan bij veranderingen van medewerkers. Een meer taakgerichte software kan dit probleem verlichten met een gestandaardiseerd en eenvoudig te volgen formaat dat toegankelijk is via een administratieve login.

☀️ Een alternatief? FutureproofedCities is een betere optie

Het klimaatactieplan van een stad is complex en heeft talrijke databronnen, terwijl het effectief moet worden gecommuniceerd met de stakeholders en de burgers. FutureproofedCities heeft een tool ontwikkeld die aan deze eisen voldoet, met behoud van de eenvoud en betrouwbaarheid van complexe analyses. Het platform helpt ook om de betrokkenheid van burgers te verbeteren, wat ook een grote uitdaging is geweest voor vele stadsteams - die hun klimaatacties met hun burgers delen.

FutureproofedCities presteert regelmatig beter dan Excel. In deze tabel kan je zien op welke vlakken FutureproofedCities een beter instrument is voor het bijhouden van uw klimaatplan.

De ongelukkige realiteit is dat het overwinnen van de klimaatcrisis een enorme uitdaging is voor steden. Niet alleen het organiseren van de actie, maar ook het verkopen van het plan aan belanghebbenden en het systematisch doorwerken van het plan blijkt lastig te zijn. Microsoft Excel beperkt de stadsteams bij het nauwkeurig volgen van acties, het importeren van gegevens en het delen van de succesvolle resultaten met de burgers.

☀️ Een tool zoals FutureproofedCities is de volgende stap. Hoewel Excel ons in het verleden misschien goed van dienst is geweest, is het tijd om over te stappen op modernere en efficiëntere methoden.


Antonio is de klimaatactie specialist van Futureproofed. Zijn expertise is onder andere onderzoek naar mitigatie- en adaptatiemaatregelen, stedelijke klimaatadaptatie, lokale klimaatgegevens en meer. Wanneer hij niet hard aan het werk is om steden te helpen duurzamer te worden, is hij te vinden op de fiets over de Vlaamse velden.


Schrijf je in voor de Futureproofed Nieuwsbrief 📬

Een nieuwsbrief voor ambitieuze stadsteams en burgemeesters die actie ondernemen op het gebied van klimaatverandering. Schrijf je in voor educatieve artikelen, tips voor klimaatactie, verhalen en inspiratie van ons Futureproofed team, direct afgeleverd in je inbox - één keer per maand.

Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter