5 acties om de bedrijven in je gemeente duurzamer te maken

Climate Action Consultancy 3 min , May 13, 2019

Read this article in another language : EnglishFrenchSpanish

Provincie Limburg stelde een lijst op met concrete klimaatacties voor alle diensten. Heb jij nog collega’s van dienst Economie en Handel die de voordelen van een ambitieus klimaatplan nog niet kennen? Laat hen weten welke acties haalbaar zijn en hoe jullie gemeente er op elk vlak beter van wordt! 

🤫 Op het einde van het artikel vind je een link naar heel wat inspirerende acties van de gemeente Machelen.

Pak pen en papier en schrijf je favoriete acties op een lijstje. Neem je shortlist mee naar de dienst Economie en Handel van jouw gemeente en maak ze samen concreet!

⚠️ Uitval van machines en hittestress

De gebouwen en infrastructuur van bedrijven hebben een groot aandeel in de emissies van je gemeente. Vooral industriële processen en machines doen de uitstoot enorm toenemen. De temperatuurstijging zorgt voor uitval van machines en minder productiviteit, de verharding van bedrijventerreinen zorgt voor extra hittestress.

🏆 Wat te doen als gemeente

Energie-efficiënte machines zorgen voor lagere energiekosten. Door ontharding van industrie en bedrijven verlaagt de lokale temperatuurstijging en is er minder gevoeligheid voor hittestress bij personeel. Plaatselijke producten verkopen bevordert je lokale economie.

Schrijf voor elk thema de meest haalbare actie(s) op voor jouw gemeente 👇

1. Zet in op energiebesparende en klimaatvriendelijke maatregelen 🔌

 • Promoot bestaande hulpmiddelen: gratis energiescan voor KMO's, zelfscan voor KMO's, MVO-scan, energiecoach, ...
 • Geef premies: voor het uitvoeren van maatregelen uit de energiescan, voor een doorlichting van de processen door een energiedeskundige, voor energiebesparende maatregelen, licht-audit, warmtescreening, ...
 • Organiseer een infomoment rond energiezuinige industriegebouwen (biomassa, warmtekrachtkoppeling, isolatie,...).
 • Stimuleer de toepassing van hernieuwbare energie.
 • Hou bij de locatiekeuze van een bedrijventerrein rekening met de mogelijkheden voor warmtekoppeling, het overstromingsrisico, de beschikbaarheid van water voor koeling of processen en voor openbaar vervoer.
 • Stimuleer duurzame logistiek zoals goederenvervoer via het water, bundelen van vervoersstromen, slimme stadsdistributie, ...

2. Zet in op meer groen op bedrijventerreinen 🌿

 • Bekijk met bedrijventerreinen, zorgcentra, ... hoe zij een stapsteen voor natuur kunnen vormen.
 • Initieer een proces om gesprekken op te zetten tussen bedrijven over de vergroening van het bedrijventerrein.
 • Breng goede voorbeelden van groene bedrijventerreinen onder de aandacht en organiseer een bezoek aan een voorbeeld-bedrijventerrein.
 • Promoot de Green Deal Bedrijven en biodiversiteit.

3. Zet in op duurzaam waterverbruik en infiltratie 🌊

 • Voorzie de aanleg van wadi's, waterbuffering, ... bij de aanleg van een nieuw bedrijventerrein.
 • Informeer de bedrijven over de ondersteuning door de business unit Industrie & Services van De Watergroep (Brengt interne waterstromen van het bedrijf in kaart, ze werkt op basis van de aanwezige bronnen alternatieven uit die het waterverbruik optimaliseren).
 • Geef subsidies voor de aanleg van een groendak, groengevel, ...

4. Zet in op klimaatvriendelijke processen en nieuwe technologieën ♻️

 • Promoot circulaire economie via de organisatie van herstellingscafés, ruilbeurzen, ...
 • Ondersteun initiatieven die bedrijven moeten aanzetten om de omschakeling naar een circulair business model te maken. Je kan bij VITO terecht voor ondersteuning hierbij.
 • Maak promotie voor de Green Deal Circulair Aankopen.
 • Stimuleer coöperatieven van streekeigen producten.

5. Zet in op klimaatvriendelijk gedrag 🌡️

 • Voer een campagne naar de lokale handelaars om de deuren gesloten te houden in de winter.
 • Neem randvoorwaarden op in de (uitbatings-)vergunningen zoals warmtegordijnen of open diepvrieskasten verbieden, aircogebruik beperken, ...
 • Zet sensibilisatiecampagnes op om lichthinder te beperken.

👏 Klaar met je lijst? Leg een moment vast met de dienst Economie en Handel om je ideeën te bespreken. Succes!

Inzetten op Economie en Handel is belangrijk voor het verlagen van industriële emissies en je lokale economie. Maar andere stadsdiensten betrekken is minstens even belangrijk om van je stad een aangename woon- en werkplek te maken. 

In FutureproofedCities werken verschillende stadsdiensten samen in één online tool om meer klimaatactie te realiseren. Via de publieke pagina kunnen ze communiceren met hun burgers.

💡 Ontdek zelf welke klimaatacties Machelen neemt voor Economie en Handel.

(Bron: Provincie Limburg)

Benieuwd naar klimaatacties voor andere diensten? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf up to date.

Companies
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter