written by
Denise Jacobs

Duurzaam en kostenloos: Zonnepanelen op je overheidsgebouwen

Climate Action Energy 1 min , May 14, 2018

Het VEA publiceerde naast de zonnekaart en de zonnegids een nieuw instrument om te zorgen voor meer zonne-energie in Vlaanderen: een modelbestek voor de concessie van daken voor zonnepanelen.

Dit is een hulpmiddel voor openbare besturen om hun daken ter beschikking te stellen van andere partijen. Zo kunnen overheidsinstellingen en lokale besturen mee investeren in een koolstofarme toekomst, zonder de kosten te moeten dragen. Op deze manier wordt de opdrachtgever ontzorgd en blijven de risicoā€™s beperkt.

Kuurne is Ć©Ć©n van de voorbeeldprojecten (zie artikel). In het najaar van 2017 legde Vlaams minister Bart Tommelein er het eersteĀ PV-paneel van het gemeentelijke zonneproject. De coƶperatie BeauVent won de openbare aanbesteding en realiseerdeĀ zonnepanelenĀ op alle geschikte gemeentelijke en OCMW-gebouwen, zonder financiĆ«le tussenkomst van de gemeente zelf.

Wees zeker dat je burgers hier ook achter staan!

Via rechtstreekse participatie via een energiecoƶperatie, versterk je bovendien de band tussen lokaal bestuur en burger. En je vergroot het draagvlak voor hernieuwbare energie. Slimme zet, niet?

Je kan bijvoorbeeld kiezen om voor elk nieuw energieproject (zon, wind..) in je gemeente een rechtstreekse participatie (bv. tot 50%) van burgers of overheid te voorzien. Laarne legde dit vast via een gemeenteraadsbesluit! Jullie ook?

Download het bestek en de bijlagen viaĀ www.energiesparen.be/modelbestek

(Bron: energiesparen.be, Rescoop)

Energy Government
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox ā€” once a month.
Sign up for our newsletter