written by
Julie Colback

De BEP is een klimaatpionier in de provincie Namen

Futureproofed update Success Story 6 min , January 22, 2020

Elke maand nemen we de tijd om één van onze gebruikers in de bloemetjes te zetten. We luisteren naar hoe zij hun steden naar een duurzamere toekomst leiden. Vandaag geven we het woord aan Simon Capron van de Provincie Namen (BEP). 🙌

Provincie Namen ©

Simon Capron is projectleider Energie binnen de afdeling Territoriale Ontwikkeling van de BEP (Economisch Bureau van de Provincie Namen). Naast zijn managementfunctie is hij ook heel nieuwsgierig en een beetje (hyper)actief. In zijn vrije tijd is hij druk bezig met oude stenen schuren volledig zelf te renoveren, hardlopers te coachen, lascursussen te volgen, musea of tentoonstellingen te bezoeken... Kortom, hij heeft het erg druk, zowel binnen als buiten de BEP! 🏃

Maar wat heeft de BEP allemaal te vertellen? Het is een intercommunale die actief is op het grondgebied van Namen en waarvan de functies zeer gevarieerd zijn: van de ophaling en verwerking van het afval van de Namense burgers tot de begeleiding van bedrijven of gemeenten bij hun projecten in verband met slimme steden, energie, toerisme of bijstand aan de aanbestedende dienst voor stedenbouwkundige of architecturale projecten. De organisatie is actief in de hele provincie, die 38 gemeenten en ongeveer 500.000 inwoners telt! 🌆

Wat is de rol van de BEP (en van jou) tegenover de gemeenten?

Onze rol is het begeleiden, vertegenwoordigen en samenbrengen om een grote beweging te genereren met en voor de gemeenten. Onze andere belangrijke rol is het opzetten van projecten op territoriaal niveau en het beantwoorden van specifieke vragen van de gemeenten.

Op mijn niveau volg ik dagelijks de verantwoordelijken van de klimaatplannen op in de gemeenten door hen te begeleiden in hun projecten en in hun CO2 reductie uitdagingen. 🌳 Ik speel dus de rol van coördinator voor het Burgemeestersconvenant en de klimaatplannen.

Daarnaast vertegenwoordigen we ook de gemeenten van de Provincie Namen op een hoger niveau, bijvoorbeeld op het niveau van het Waalse Gewest, of in werkgroepen. 📣

Het territoriale ontwikkeling team van de BEP ©

Hoe werkt de BEP met haar gemeenten rond klimaatplannen?

We werken zowel proactief als reactief samen met gemeenten aan hun klimaatplannen. Pro-actief omdat we vooral werken aan ambitieuze en overkoepelende projecten, en omdat we naar de gemeenten toe gaan met specifieke acties om ze te activeren. 💪 Een typisch voorbeeld: het plaatsen van sensoren in alle openbare gebouwen om het verbruik te controleren.

En we werken ook reactief, d.w.z. als gemeenten ons vragen om meer concrete acties te definiëren en projecten in gang te zetten, helpen we hen ook in hun reflectieproces en begeleiden we hen in hun projecten (vaak in samenwerking met privé partners).

Hoe lang werken jullie al rond klimaat?

Ik werk hier al drie maanden aan en ik zeg altijd dat ik het levende bewijs ben van het actieplan van de BEP, waarvan het eerste punt was om iemand aan te nemen. 😄

Wat de BEP betreft, is mijn collega Nancy begonnen met het begeleiden van de opstelling van het PAEDC (Duurzame Energie en Klimaat actieplan) sinds eind 2016, toen het betrokken werd in het kader van het POLLEC-plan met het Waalse Gewest. De gemeenten stelden zichzelf enkele vragen en aangezien wij voor hen op veel gebieden een ideale partner zijn, deden zij een beroep op ons.

We wisten toen nog niet wat we wilden bereiken en een energie departement was nog niet ter sprake gekomen, die kwam na de noodzaak van de gemeenten om aan de slag te gaan (na de hulp bij het opstellen van de klimaatplannen). Zoals de slogan van FutureproofedCities zegt: het was tijd om over te stappen van klimaatplannen naar actie, daarom helpt de BEP hen op strategisch en operationeel niveau.

Welke klimaatacties heb je al met FPC ondernomen? 🌳

De eerste stap was om iedereen aan te sluiten bij het platform, dat de ruggengraat vormt van het klimaatplan en dat zal dienen als dashboard voor de gemeenten.

De tweede belangrijke actie: Energy Performance Contracts (EPC's) in 2020: vervanging van de huidige verlichting door LED's in gemeentelijke gebouwen. 💡 We werken momenteel aan een manier om intergemeentelijke EPC's op te zetten.

Voor degenen die niet vertrouwd zijn met het concept van EPC: Het basisprincipe is dat wanneer een energie-investering leidt tot een besparing (van energie én geld), dit geld wordt gebruikt om het project zelf te financieren. Het spaargeld wordt bijvoorbeeld gebruikt om een lening of een derde partij investeerder terug te betalen. Dus hoe energie-efficiënter je wordt, des te groter het voordeel. 💸

We willen dat de EPC's een opwaartse spiraal creëren. Want als de investering wordt betaald, is er nog een marge die elders kan worden geherinvesteerd. Dit geld zou gebruikt kunnen worden om de (andere) energieprojecten van de gemeente te financieren.

We hebben ook een project voor een centraal aankoopbureau om thermografische kaarten van de gebieden voor te stellen aan de gemeenten.

Wat is jouw favoriete actie tot nu toe? 🏆

Ik denk dat EPC's een goed instrument zijn. Ze laten zien dat investeren in energiebesparing vanuit financieel en klimatologisch oogpunt rendabel is, omdat de projecten zichzelf kunnen financieren. Het is een geweldige boodschap om mensen aan te moedigen om te investeren in het klimaat! ⚡️

Ik vind het vooral prettig dat het ambitieuze projecten mogelijk maakt, omdat het op lange termijn gericht is op grote renovaties. Het is één van de instrumenten die zullen leiden tot de koolstofneutraliteit van veel gebouwen.

Opstartsessie met Andenne, Fernelmont, Floreffe, Couvin, Cerfontaine, Fosses-La-Ville, Philippeville

Omdat opscheppen hier is toegestaan: wat denk jij dat de andere FPC gebruikers van jou kunnen leren? 👏

Wij als BEP zien onszelf als projectmanagers, we zijn er om de gemeenten te begeleiden in hun acties. Daarom vertrouwen onze gemeenten ons: we zorgen dat er effectief dingen gebeuren. Ze weten dat als ze op onze deur kloppen, we ze niet in de kou zullen laten staan. 🤗

Ik vind het heel zinvol om dingen op provinciaal niveau te realiseren, omdat de gemeenten zich dan minder alleen voelen en er een geest van gemeenschap is. Het klimaatplan is gefederaliseerd op territoriaal niveau en dat geeft een hefboom die onze kleine plattelandsgemeenten de mogelijkheid geeft zich af te vragen welke rol ze daarin kunnen spelen. Het BEP-overzicht laat ons dus toe om de dingen op een globale manier te zien! We willen federatief en ambitieus zijn, om zo een beweging te creëren.

De BEP is natuurlijk ook een pionier op dit gebied. Het is de eerste Waalse provincie die FutureproofedCities gebruikt om haar gemeenten te helpen bij de uitvoering van hun klimaatplannen: een goed voorbeeld voor de aangrenzende provincies. 😉

Opstartsessie met Jemeppe-sur-Sambre, Assesse, Profondeville, Eghezée, Ciney, Anhée, Bièvre

Wat heeft jou het meest geïnspireerd rond klimaat(verandering)? 💡

De eerste persoon die mijn ogen opende over het klimaat was mijn universiteitsprofessor, die het hele concept van de opwarming van de aarde uitlegde en mij bewust maakte van het probleem. Daarna zorge onder andere de film "Demain", dat ik nog meer overtuigd was van mijn gedachtegang: "De sleutel is hier, we moeten ons richten op dingen die in de goede richting gaan en hoe we die nog verder kunnen realiseren". Wat mij in feite inspireert zijn niet de schokkende beelden, maar eerder de positieve beelden die iedereen laten zien wat er mogelijk is. 🌱

Een anekdote om mee af te sluiten? 😀

Sinds ik dit werk doe begin ik ook persoonlijk mijn eigen levensstijl te veranderen. Ik neem meer dan vroeger het openbaar vervoer, een reflex die ik eerder niet had. 🚋 Door in die spiraal te zitten en gemotiveerde mensen te ontmoeten, zal ik zelf steeds meer actie ondernemen op persoonlijk vlak. Niet zo lang geleden heb ik bijvoorbeeld de elektrische fiets van mijn moeder, die ze net had gewonnen in een wedstrijd, geleend (lees: gestolen 😅) om naar het werk te rijden. Natuurlijk, nu ik volledig heb begrepen dat de elektrische fiets een praktische en mooie oplossing is voor het pendelen, ben ik van plan om mezelf er één aan te schaffen en hem aan haar terug te geven. 😉

Opstartsessie met Gembloux, Namur, La Bruyère, Mettet et Doische

FutureproofedCities stelt alle gemeentelijke diensten in staat om samen te werken aan één enkele online tool om meer klimaatacties uit te voeren en te communiceren met hun burgers.

🙌 Nog meer artikelen zoals deze? Schrijf je in op onze nieuwsbrief voor een maandelijkse dosis inspiratie.

Cities Strategy
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter