written by
Denise Jacobs

Samen Sterker: Hoe Samenwerking tussen Steden voordelig is voor klimaatactie 🤝

Climate Action 5 min , November 30, 2020
  • Onze steden staan in de frontlinie in de strijd tegen de klimaatverandering, maar hun ambtenaren of teams in de steden werken meestal alleen en amper samen.
  • We bespreken in dit artikel de vele voordelen van samenwerking tussen steden op het gebied van klimaatacties.
  • In verbinding staan met andere stadsambtenaren is mogelijk via FutureproofedCities.
Samenwerking klimaat actie

"De strijd om de planeet zal gewonnen of verloren worden in steden." Klinkt als een mogelijke slogan voor een '90's blockbuster film. 🎬 De realiteit? Het is een echte verklaring van de Coalition for Urban Transitions. Hun rapport van 2019 - Climate Emergency, Urban Opportunity - schetst hoe "overheden economische welvaart kunnen garanderen en klimaatrampen kunnen voorkomen door steden te transformeren". Het rapport benadrukt de noodzaak van een sterke samenwerking op het gebied van klimaatactie tussen nationale, regionale en lokale overheden. Samenwerking tussen steden is een belangrijk aspect hiervan, dat veel voordelen kan opleveren voor het antwoord van een stad op de klimaatverandering.

🌍 Het is een eenzame wereld.

Covid dwong kantoren te sluiten en hopelijk werken de meesten onder ons niet meer aan de keukentafel. Hoewel er veel voordelen zijn, laat het werken vanuit huis ons veel meer geïsoleerd achter in vergelijking met de traditionele werkomgeving. Geen geklets bij de koffiemachine, geen team updates tijdens de lunch... Dit is waarschijnlijk nieuw voor veel mensen. Ambtenaren en teams die aan klimaat werken, zijn dit misschien iets meer gewend.

Meestal werkt er maar één persoon achter de schermen om het klimaatactieplan van een gemeente te coördineren. Vaak krijgen ze weinig steun of werken ze niet samen, zeker niet in kleinere gemeenten, waar de middelen beperkt zijn. Samenwerking is altijd een uitdaging geweest voor zo’n teams en nu heeft COVID-19 het nog moeilijker gemaakt. Externe conferenties en bijeenkomsten zijn geannuleerd, waardoor klimaat ambtenaren minder de kans krijgen van elkaar te leren.

😀 Samenwerking tussen steden loont

Partnerschappen vormen en samenwerken met andere steden op het gebied van klimaatverandering werpt vruchten af. "Twee weten meer dan één" en een gemeente die met andere gemeenten samenwerkt, heeft meer kans om resultaat te boeken.

Welke voordelen brengt samenwerking op?

  • 💡Kennis delen – Steden kunnen elkaar inspireren door successen te delen. De ene stad heeft bijvoorbeeld ervaring met renovatieprojecten voor woningen, terwijl een andere meer ervaring heeft met duurzaam transport. De twee samen kunnen putten uit meer aanvullende ervaring op verschillende gebieden.
  • 💰 Lagere kosten – Er zijn veel mogelijkheden om kosten te besparen door samen te werken met andere steden. Ze besteden regelmatig werk uit aan adviseurs of studiebureaus. Steden die zich groeperen kunnen meer invloed hebben op de onderhandelingskosten en kunnen dubbel werk voorkomen.
  • ✊ Politieke beïnvloeding – Een collectief van steden met dezelfde visie en doelstellingen heeft veel meer kans om het regionale of nationale beleid te beïnvloeden om hun doelstellingen te bereiken.
  • 📈 Grotere investeringen – Gemeenten die samenwerken kunnen meer succes hebben in het binnenhalen van investeringen of subsidies voor klimaatprojecten. Zo zou bijvoorbeeld een energie-efficiëntiefonds dat in een aantal steden wordt opgezet, een grotere diversificatie kennen en dus resulteren in lagere kapitaalkosten.

Over het algemeen zorgt de samenwerking tussen stedenen gemeenten voor meer transformaties in steden en dus meer impact in de hele wereld.

🏙️ Welke steden geven het goede voorbeeld?

In Europa ondervonden een aantal steden en gemeenten al de voordelen van samenwerking. Ook kleinere gemeenten doen dit al. In de wijk Halle-Vilvoorde, België, lieten gemeenten samen een thermografisch kaart opmaken. Het doel van het project was om het warmteverlies via in hun gebouwen via daken in kaart te brengen. Dit hielp bewoners betere beslissingen te nemen over het energieverbruik en de renovatie van hun woning.

Het resultaat was een succesvolle samenwerking vanuit Haviland tussen gemeenten op het gebied van klimaatactie. Door de groepsaankoop werden er kosten bespaard. Het project was zo succesvol dat het het jaar daarop werd herhaald met andere gemeenten.

🤝 Een community gevoel

Een van onze doelen bij FutureproofedCities is het verbeteren van de communicatie tussen steden en gemeenten - ze met elkaar laten praten en informatie laten delen. Op verschillende manieren willen we zo een sterk 'community gevoel' creëren voor onze gebruikers. Hoe doen we dit?

Voornamelijk via ons digitale platform FutureproofedCities. Op het platform kunnen onze klanten elkaar contacteren, vragen stellen over klimaatmaatregelen, advies krijgen over best practices, enz. Om je een idee te geven hoe dit eruit ziet hebben we een screenshot toegevoegd. 👇

Samenwerking klimaat actie

Via het platform kan je ook op een meer systematische aanpak informatie delen tussen steden. Regio’s of groepen van gemeenten kunnen het platform gebruiken om te bepalen welke steden goed zouden samenwerken. Als een stad bijvoorbeeld moeite heeft met het uitrollen van de laadpaal infrastructuur, kan die gemakkelijk gematcht worden met een stad die hier al successen in heeft geboekt.

Buiten het platform organiseren we ook netwerkevenementen voor onze klanten. Twee keer per jaar brengen we alle gebruikers samen tijdens onze FutureproofedCities Talks. Deze evenementen zijn zeer populair gebleken, ook al zijn ze nu verhuisd naar een grotendeels virtuele omgeving. Maar we hopen snel weer terug te zijn op onze gebruikelijke locaties!

😁 Denk aan de 3 ‘S’en

Sterkere Samenwerking tussen Steden op het gebied van klimaatverandering. Te veel alliteraties? Misschien... Maar de boodschap is duidelijk. Om de klimaatverandering frontaal aan te pakken, hebben we meer stedelijke samenwerking nodig. Meer dan driekwart van de wereldwijde koolstofuitstoot is afkomstig uit onze steden. Het verminderen van die uitstoot zal een enorme opgave zijn, maar het goede nieuws is dat de wereldsteden allemaal hetzelfde zijn als het gaat om de uitstoot. Dit betekent dat de klimaatmaatregelen die de steden moeten nemen ook allemaal hetzelfde zijn.

We moeten stoppen met het wiel opnieuw uit te vinden en beginnen met het transformeren van onze steden. Als een stad met een 'wondermiddel' komt om de uitstoot van het vervoer te verminderen, moet die toch gedeeld worden? 🤔 Het delen van beste praktijken, innovaties en ideeën zal voor ons allemaal een win-winsituatie opleveren, met het vooruitzicht op schonere, welvarende en leefbaardere steden aan de horizon. Geen enkele stad zal in zijn eentje succesvol zal zijn.


Denise is de lead van Customer Success bij Futureproofed. Ze coacht gemeenten, steden en regio's om meer klimaatactie te bereiken met FutureproofedCities. Als ze niet hard aan het werk is om steden te ondersteunen en te inspireren om duurzamer te worden, is ze aan het fietsen, dansen of haar kat aan het schilderen.


Schrijf je in voor de Futureproofed Nieuwsbrief 📬

Een nieuwsbrief voor ambitieuze stadsteams en burgemeesters die actie ondernemen op het gebied van klimaatverandering. Schrijf je in voor educatieve artikelen, tips voor klimaatactie, verhalen en inspiratie van ons Futureproofed team, direct afgeleverd in je inbox - één keer per maand.

Cities
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter