6 klimaatacties om je stad aantrekkelijker te maken voor inwoners én toeristen

Climate Action Consultancy 3 min , May 24, 2019

Read this article in another language : English FrenchSpanish

Provincie Limburg stelde een lijst op met concrete klimaatacties voor alle diensten. Heb jij nog collega’s van dienst Cultuur en Vrije Tijd die de voordelen van een ambitieus klimaatplan nog niet kennen? Laat hen weten welke acties haalbaar zijn en hoe jullie gemeente er op elk vlak beter van wordt! 

🤫 Op het einde van het artikel vind je een link naar heel wat inspirerende acties van de stad Brugge.

Pak pen en papier en schrijf je favoriete acties op een lijstje. Neem je shortlist mee naar de dienst Cultuur en Vrije Tijd van jouw gemeente en maak ze samen concreet!

⚠️ Vervuilende infrastructuur en belastende verplaatsingen

Infrastructuur en verplaatsingen van en naar de locaties zorgen voor veel uitstoot. De gebouwen en parkings zorgen ook voor verharding, extra waterverbruik en verminderde plaats voor groene en blauwe ruimten.

🏆 Wat te doen als gemeente

Inzetten op duurzamere culturele gebouwen en de verplaatsing ernaartoe maakt je stad veel aantrekkelijker voor toerisme. Groene ruimten aan recreatiegebieden en jeugdlokalen verhogen de leefbaarheid van je stad.

Schrijf voor elk thema de meest haalbare actie(s) op voor jouw gemeente 👇

1. Zet in op maatregelen in gemeentelijke sportaccommodaties, jeugdlokalen, culturele accommodaties, monumenten en toeristische infrastructuur 🏛

 • Kijk voor al je infrastructuur en accommodaties waar je groendaken, waterbesparende maatregelen, minder verharding, betere isolatie, energiezuinige verwarmings- en ventilatiesystemen kan toepassen.
 • Zorg voor duurzame verlichting aan sportvelden en monumenten.
 • Stimuleer het gebruik van hernieuwbare energie.
 • Geef subsidies voor energiezuinige en klimaatvriendelijke investeringen.
 • Laat studies uitvoeren voor het herontwerp van verlichting. Voer relighting uit.
 • Promoot multifunctioneel gebruik van sport- en toeristische infrastructuur.
 • Zorg voor schaduw aan jeugdlokalen en sportaccommodaties door bomen, luifels, ...

2. Zet in op duurzaam toerisme 📷

  • Promoot lokaal, duurzaam toerisme, op reis in eigen streek (bijvoorbeeld wedstrijd met overnachting in eigen streek als prijs).
  • Zet waardevolle wandelgebieden in de kijker en verbeter ze met kwaliteitsvolle infrastructuur zoals zitbanken, plankenpaden, onthaalpunten, ...
  • Investeer in groen- en landschapsinrichting in de buurt van de wandel- en fietspaden.
  • Werk een wandel-/fietsroute uit die langs duurzame initiatieven in de gemeente gaat.
  • Stimuleer toeristische organisaties om te kiezen voor duurzame voeding (streekeigen, biologisch, vegetarisch, seizoensgebonden, ...).

3. Zet in op klimaatvriendelijk gedrag 🤔

  • Stimuleer rationeel energieverbruik via een energiesubsidie. Een voorbeeld: Elke jeugdvereniging krijgt een basispakket van 500 kWh gratis elektriciteit. Dit is voldoende voor een energiezuinige koelkast en diepvries, minimale verlichting, activiteiten, ... De extra stroom die men verbruikt, wordt duurder aangerekend. Hoe minder extra stroom ze gebruiken, hoe minder kosten.
  • Voer campagne naar sport-, jeugd- en culturele verenigingen over hun verplaatsingsgedrag.
  • Neem bij de verhuur van gemeentelijke accommodatie afspraken rond rationeel energieverbruik en klimaatvriendelijk gedrag mee op in het huurcontract.
  • Stimuleer organisatoren van evenementen om hun evenement klimaatvriendelijk te organiseren en geef zelf het goede voorbeeld bij de organisatie van eigen evenementen.

4. Zet in op duurzame mobiliteit 🚴‍♀️

  • Voorzie toereikende en veilige fietsinfrastructuur aan de sport-, culturele-, en jeugdaccommodaties.
  • Hanteer het STOP-principe (eerst stappen, dan trappen, vervolgens openbaar vervoer en dan pas personenvervoer) in de communicatie over de bereikbaarheid van alle accommodaties.
  • Voorzie voldoende groene ruimte voor sport en beweging in de stads-/dorpskern. Dit vermindert de druk op natuurgebieden en de daarmee samenhangende mobiliteitsbehoefte.

5.Weer je tegen hittestress ☀️🌡️

  • Maak een gezondheidsplan voor warme dagen op voor gemeentelijke evenementen, sportkampen en jeugdverenigingen (drinkwater, schaduw, voedselveiligheid, ...)
  • Vraag aan sport- en jeugdverenigingen om maatregelen bij hitte te nemen of een gezondheidsplan voor warme dagen op te maken.

6. Zet in op educatie en participatie 👨‍🏫

  • Organiseer een educatief project rond klimaat en roep verenigingen op hieraan deel te nemen.
  • Organiseer een campagne over klimaatvriendelijk gedrag voor verenigingen.
  • Richt een klimaatpanel op met jongeren en ondersteun dit met voldoende middelen en door middel van samenwerking met klimaatexperten.
  • Organiseer een klimaatwedstrijd tussen de verschillende lokale jeugdorganisaties.
  • Organiseer een film, voorstelling of tentoonstelling over het thema klimaat om de bewustwording rond het thema te vergroten.
  • Zet duurzame initiatieven extra in de verf.

👏 Klaar met je lijst? Leg een moment vast met de dienst Cultuur en Vrije Tijd om je ideeën te bespreken. Succes!

Inzetten op Cultuur en Vrije Tijd is belangrijk voor toerisme en leefbaarheid. Maar andere stadsdiensten betrekken is minstens even belangrijk om van je stad een aangename woon- en werkplek te maken. 

In FutureproofedCities werken verschillende stadsdiensten samen in één online tool om meer klimaatactie te realiseren. Via de publieke pagina kunnen ze communiceren met hun burgers.

💡 Ontdek zelf welke klimaatacties Brugge onderneemt voor Cultuur en Vrije Tijd.

(Bron: Provincie Limburg)

Benieuwd naar klimaatacties voor andere diensten? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf up to date.

Cities
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter