written by
Denise Jacobs

Betrek ondernemingen bij je klimaatplan

Consultancy 3 min , July 3, 2019

Als gemeente wil je graag iedereen betrekken bij je klimaatplannen, want iedereen heeft er baat bij. Toch blijven ondernemingen vaak achter, of ze doen het op hun eentje. We zetten een paar tips op een rijtje om bedrijven gemakkelijker te betrekken. ✔️

Dit artikel is gebaseerd op ons webinar, waar Steven (Futureproofed), Astrid De Man (VOKA) en Jan Jaeken (Samen Klimaatactief) hun ervaring deelden.

Spreek dezelfde taal 🙊

Ondernemingen zijn de hele tijd bezig met overleven en winst maken.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat ondernemingen duurzaamheid vaak eerder vanuit een (verplichte) verantwoordelijkheidszin benaderen en dit naast hun kernactiviteiten uitvoeren. Hierdoor sneuvelen de klimaatambities vaak wanneer er bespaard moet worden.

Het financiële plaatje domineert het denken van de ondernemingen, zonder winst onderneemt niemand. Het is belangrijk dezelfde taal te spreken als de ondernemers. Vertrek vanuit de uitdagingen van de ondernemingen. Ontdek ze, samen met de mogelijke oplossingen, hieronder 👇

Bespaar kosten 💰

Een onderneming geeft niet graag meer uit dan nodig. Op vlak van personeel, materiaal, maar ook op energie.

👉 Help ze als gemeente door groepsaankopen te organiseren. Zo kunnen (kleinere) ondernemingen over de meest zuinige toestellen beschikken en toch kosten besparen.

👉 Richt initiatieven op zoals het milieu-infopunt voor KMO’s (miK) of Samen Klimaatactief. Zo heeft Grimbergen samen met het miK geslaagde participatiemomenten opgericht om bedrijven aan te moedigen duurzame maatregelen te treffen.

👉 Als gemeente speel je ook een rol bij de ondersteuning van ondernemingen. Door ze te sensibiliseren kan je oplossingen aanbieden die ze misschien zelf nooit zouden gevonden hebben.

Beperk risico’s 🔥

Geen enkele onderneming stelt zich graag kwetsbaar op. Risicobeperking is dus een belangrijk aspect van elk bedrijf.

Toch zijn er in Vlaanderen weinig regionale projecten waarbij bedrijven samen met de gemeenschap naar oplossingen zoeken, zoals Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dit is interessant om de opportuniteiten om systematisch duurzaam denken te vergroten. 👉 Beperk dus versnippering en breng bedrijven samen binnen jouw gemeente of regio. 

Moedig samenwerking aan 🙌

Bedrijven zijn continu bezig met meer winst maken en nieuwe markten verkennen.
Bestaande producten en diensten worden steeds verbeterd en er worden steeds nieuwe producten ontworpen en gemaakt. Innoveren doen ze vaak zelf, maar de omgeving wordt hier weinig bij betrokken.

👉 Richt coöperaties voor bedrijven op per regio waarin burgers eventueel kunnen deelnemen. Zo dragen bedrijven bij aan duurzame maatregelen en halen ze er fiscaal voordeel uit. Daarbovenop worden de kosten verdeeld, wat de risico’s ook weer beperkt.

Creëer interactie tussen je gemeente en bedrijven 🔗

Bedrijven zien meer en meer het financiële voordeel rond duurzaam ondernemen. Almaar meer bedrijven werken rond duurzaamheid maar communiceren er niet (genoeg) over naar de buitenwereld.

Bedrijven aanzetten tot duurzaam ondernemen en ermee naar buiten te komen is interessant voor de gemeente én het bedrijf. Gemeenten krijgen zo toegang tot data die ze kunnen gebruiken in hun klimaatactieplan en de reputatie van het bedrijf verbetert.

Er is een duidelijke win-win situatie voor beide partijen. Zo speel je dit het beste uit:

👉 Informeer bedrijven over het doel van de klimaatacties van de gemeente.

👉 Help ze aan de informatie die ze nodig hebben om duurzaam te ondernemen.

👉 Zorg er ook voor dat ondernemingen met elkaar communiceren. Door onderlinge expertise rond acties en best practices uit te wisselen, zetten ze elkaar aan tot actie. 

Door elkaar in te lichten over acties, wordt er inspirerend gewerkt en zetten ze elkaar aan tot actie.
👉 Pik hier als gemeente op in door het aanbod vanuit de gemeente toe te lichten.

Ondersteun bedrijven 👊

Ondersteun met de gemeente ondernemingen die mee aan boord gaan. Dat hoeft niet altijd door ze financieel te vergoeden:

👉 Richt een charter op zodat de ondernemingen erkend worden als deelnemend bedrijf. Dit vergroot de merkwaarde en biedt een extra waarde om als onderneming klimaatambities te hebben.

👉Geef de ondernemingen erkenning voor wat ze doen en richt een vorm van prijsuitreiking op, waarbij de gemeente de beste projecten beloont.

👉Doe als gemeente mee aan Samen Klimaatactief en spoor ondernemingen aan om zich ook in te schrijven. Zij bieden een label aan aan actieve gebruikers van de marktplaats, wat merkwaarde creëert. 

💡 Samen Klimaatactief is een publieke website met concrete voorstellen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Je kan er praktische tips en ondersteuning vinden om energie te besparen en het duurzaam op te wekken. Op de website vind je een afgesloten virtuele marktplaats voor aanvragers en aanbieders van hernieuwbare energie en energie-efficiënte diensten en producten.

Dit artikel is geschreven op basis van het webinar “Bedrijven, kantoren en winkels mee aan boord”. Onze engelstalige webinars bekijk je hier.

Wil je op de hoogte blijven en meer tips ontvangen om doelgroepen bij je klimaatacties te betrekken? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf up to date:

Companies
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter