written by
Julie Colback

Futureproof jouw bedrijventerrein vandaag nog

4 min , May 10, 2023

Decennialang waren bedrijven- en industrieterreinen functionele plaatsen waar mensen parkeerden, hun werk deden en vervolgens weer naar huis reden. Gerund door ondernemers met een scherp oog voor zaken, was hun belangrijkste focus altijd gericht op economische ontwikkeling. Maar nu de huidige maatschappij en bedrijven steeds meer kiezen voor de duurzame weg vooruit, is het tijd voor bedrijventerreinen om zichzelf opnieuw uit te vinden. Hier lees je hoe dat gaat, hoe dit jou zal helpen bloeien - en hoe je kan beginnen.

Van gemeenten en andere overheden tot bedrijven, werknemers, klanten en investeerders: bedrijventerreinen hebben veel verschillende stakeholders. Ieder van hen begrijpt de noodzaak om duurzamer te worden. Door samen te werken als een ecosysteem van bedrijventerreinen kunnen zij evolueren tot een duurzame, innovatieve hub die rekening houdt met zowel economische als sociale en milieuaspecten, en hierbij duidelijke vruchten plukken.

Hoe en waarom je de transitie van bedrijventerreinen in gang duwt

Zet de toon rond klimaatadaptatie en klimaatmitigatie

Van de installatie van gezamenlijke zonne-energie en energieopslagsystemen op batterijen tot windmolens en warmtepompen: bedrijventerreinen hebben ruime mogelijkheden om hernieuwbare energie te omarmen. De opwekking van energie ter plaatse vergemakkelijkt niet alleen de CO2-reductie, maar biedt ook meer veerkracht om de uitdagingen van het beperkte stroomnet aan te gaan en helpt je kosten te besparen. Bovendien zullen gezamenlijke investeringen in groene daken, groene lanen, natuurlijke wateropslag zoals vijvers, om maar een paar voorbeelden te noemen, bedrijvenparken helpen zich beter aan te passen aan de klimaatverandering - en echt klimaatrobuuste bedrijfsterreinen te worden.

33%

Aangezien gebouwen verantwoordelijk zijn voor ongeveer een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, hebben bedrijvenparken een enorm grote invloed op de klimaatverandering.
Registreer je vandaag nog voor ons webinar op 6 juni.

Maak de weg vrij voor duurzame mobiliteit

Terwijl bedrijventerreinen altijd afhankelijk waren van koning auto, geven werknemers steeds meer de voorkeur aan alternatieve manieren van woon-werkverkeer. Als bedrijventerrein kan je u op die verschuiving inspelen. Leg gezamenlijke fietspaden aan, maak openbaar vervoer of autodelen een aantrekkelijke optie, bouw parkeerplaatsen om tot mobiliteitshubs, installeer EV-oplaadstations of beheer samen de parkeerruimte om de parkeercapaciteit optimaal te benutten. Het maakt je industriepark duurzamer, veiliger, rustiger en toegankelijker.

Vorm het bedrijvenpark om tot een aantrekkelijke plek

Investeerders, klanten, nieuw talent en alle andere stakeholders voelen zich steeds meer aangetrokken tot groene, schone plaatsen die rekening houden met het klimaat en het welzijn van de werknemers. Door jouw bedrijventerrein om te vormen tot een groen park met open ruimtes die werknemers uitnodigen om een wandeling te maken tijdens hun lunchpauze, verminder je stress en bevorder je het welzijn van je werknemers - zo win je de strijd om talent aan te trekken en te behouden. Bovendien zullen (potentiële) klanten en de buurt je investeringen waarderen. En nieuwe bedrijven zullen misschien overwegen om van jouw park hun (nieuwe) thuis te maken.

Break out of your silo

De transformatie van uw bedrijventerrein vereist een intensieve samenwerking met alle belanghebbenden - zowel privé als publiek. Door samen te werken met andere bedrijven en overheden krijgt u toegang tot nieuwe ideeën, inzichten en financiële en materiële middelen. Samen investeren in hernieuwbare energie, gezamenlijke infrastructuurwerken lanceren om het park groener te maken, collectief afvalbeheer of logistiek organiseren, diensten voor de werknemers en bedrijven delen (catering, kinderopvang, winkel, strijkdiensten, ...) het park in nauwe samenwerking beheren (parking, groen, beveiliging, evenementen, ...), gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling uitvoeren of gewoon samen zaken doen: de mogelijkheden zijn eindeloos.

Hoe begin je hieraan?

Als overheid kun je beginnen met het peilen van de belangstelling van de bedrijven op het bedrijven- of industrieterrein van jouw gemeente. Als bedrijf zelf kun je met je buurbedrijven gaan praten. Als er een vereniging van bedrijventerreinen is, kunnen zij je helpen bij het opstarten en coördineren van de inspanningen. Met zoveel ondernemers in de buurt moet het niet moeilijk zijn om het enthousiasme voor het vormgeven van de toekomst aan te wakkeren.

"Met zoveel ondernemers in de buurt moet het niet moeilijk zijn om het enthousiasme over het vormgeven van de toekomst aan te wakkeren."

Toch hulp nodig?

  • Bij Sweco hebben we onlangs een intensieve studie afgerond van drie bedrijventerreinen in West-Vlaanderen. Via onderzoek, diepte-interviews en workshops kregen we een diepgaand inzicht in de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de huidige bedrijventerreinen. Op basis van die inzichten konden we zes thema's in kaart brengen die cruciaal zijn in elke bedrijventerreinentransitie: ruimtegebruik, circulaire economie, mobiliteit, parkmanagement, ecologie/landschap en sociale diensten, mensen en gemeenschappen. En we ontwierpen een roadmap om geleidelijk te evolueren naar een toekomstbestendig bedrijventerrein.
  • Als het erom gaat uw (stads)bedrijventerrein naar netto nul te helpen, dan kan ons Futureproofed-aanbod helpen. Door onze gebruiksvriendelijke CO2-monitoring software voor steden of bedrijven te combineren met deskundig advies, kunnen wij u bij elke stap helpen.

Het ideale startpunt? Neem deel aan ons webinar op 6 juni. In slechts 45 minuten duiken we in de 6 pijlers van een bedrijventerreinentransitie, lichten we onze aanpak toe en inspireren we u met cases, zoals die van Bedrijvenpark Kortrijk Noord. Uiteraard is er voldoende tijd voor vragen en feedback.

⭢ Bekijk de opname van het webinar

  • Bekijk de webinar in het Nederlands
  • Voir l’enregistrement du webinaire en français
Cities Sustainability Adaptation Strategy Companies Government Sustainable business
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter