written by
Denise Jacobs

Hoe bespaarde het VAC in Brugge 10% op elektriciteit en 39% op gas?

Energy 1 min , November 30, 2017

De Vlaamse Overheid liet de voorbije jaren energie-audits uitvoeren in hun grote kantoorgebouwen uitvoeren binnen het raamcontract met Cenergie. Ontdek hier welke maatregelen er in het Vlaams Administratief Centrum in Brugge genomen zijn om het gebouw energiezuiniger te maken en wat het resultaat was.

(c) Vlaamse Overheid

Energiebesparende maatregelen

GedurendeĀ negen maanden implementeerden ze de volgende energiebesparende maatregelen in het VAC Brugge, zonder daarbij het comfort voor de gebruikers uit het oog te verliezen. Ā Ā Ā Ā Ā 

  • Aanpassen instellingen drycooler, koelmachine serverlokaal, pomp klimaatkasten
  • Aanpassen temperatuur in het serverlokaal van 22Ā°C naar 24Ā°C
  • Aanpassen van de werking van de luchtgroepenĀ 
  • Aanpassen van het setpunt van de verwarming en koeling
  • Aanpassen van de klokken voor koeling
  • Verlagen van het setpunt van de relatieve vochtigheid
  • Opvolgen van het verbruik van de stoombevochtiger

Het resultaat?Ā 

Na het uitvoeren van deze maatregelen bleven de resultaten niet uit. Ze bespaardenĀ na een jaar (april 2014 - april 2015) maar liefstĀ 10% op elektriciteitĀ enĀ 39% op gas. De ā€˜Return on investmentā€™ (ROI) isĀ acht maanden, dat wil zeggen dat deze investering na acht maanden is terugverdiend.

In absolute cijfers uitgedrukt, kostteĀ het project hen ongeveer 30.000 euro, en brengt het op jaarbasis zoā€™n 48.384 euro op.

Partners

Voor het VAC Brugge zijn de maatregelen van de energie-audit uitgevoerd in een samenwerking van Het Facilitair Bedrijf met Belins (eigenaar), de onderhoudsfirma Veolia, de auditeur (Cenergie), en de firma Johnson Controls.

Meer info? Klik hier.

(Bron: Vlaamse Overheid)

Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox ā€” once a month.
Sign up for our newsletter