written by
Denise Jacobs

Stadsverwarming in Nederland halveert CO2-uitstoot

Energy 1 min , November 30, 2017

Auteur: Lynsey Dubbeld

De CO2-uitstoot van stadsverwarming is gemiddeld 51% lager dan bij verwarming door cv-ketels. Uitschieter is het warmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort met een 85% lagere CO2-uitstoot. 

Dat blijkt uit een nieuwe rapportage van energieleverancier Nuon. In Arnhem, Duiven en Westervoort is dankzij de stadsverwarming in 2016 de uitstoot van 38.076 ton CO2 vermeden. Dat is 85% lager dan verwarmen met gasgestookte cv-ketels. In 2015 was dit nog 77%.

Vermeden CO2-uitstoot 51% in 2016

Landelijk gezien was de vermeden CO2-uitstoot dankzij stadswarmte in 2016 gemiddeld 51%, vergelijkbaar met 2015. In de regio Arnhem ligt dit percentage fors hoger doordat de warmte afkomstig is van afvalverbrandingsinstallaties. Op andere plekken, zoals Amsterdam-Zuidoost en Diemen (zie foto), wordt ook gebruik gemaakt van bijvoorbeeld restwarmte uit elektriciteitsopwekking. 

Klimaatneutraal in 2020

Vanwege Europese afspraken moet de gebouwde omgeving in Nederland in 2020 (zo goed als) klimaatneutraal zijn. Daarom hebben steeds meer gemeenten ambitieuze klimaatdoelstellingen en duurzaamheidsprogramma’s. Warmtenetten leveren hieraan een belangrijke bijdrage. “Met onze stadswarmte hebben bewoners en bedrijven in 2016 in totaal 209.143 ton CO2-uitstoot vermeden”, weet Nuon-directeur Warmte Alexander van Ofwegen. “Er zouden 2.114.700 zonnepanelen nodig zijn om datzelfde resultaat te bereiken: 495 voetbalvelden vol.”

Energiebedrijf wordt matchmaker

Volgens de doelstellingen van de Energieagenda van het kabinet wil Nederland vóór 2050 aardgasvrij zijn. Hiermee groeit de vraag naar alternatieve warmtebronnen, zoals stadsverwarming. “Door het toevoegen van duurzame bronnen, zoals biomassa, maken we onze warmtenetten alsmaar schoner. Als energiebedrijf vervullen we daarbij steeds meer de rol van matchmaker tussen warmtevraag en -aanbod. We zijn ervan overtuigd dat stadsverwarming een onmisbaar onderdeel is in de beweging naar een aardgasloos Nederland, vooral in grootstedelijke omgevingen.”

De volledige CO2-reductierapporten zijn beschikbaar op een speciale website: CO2-reductierapporten.nuon.com. Met een online calculator op de site kunnen bewoners uitrekenen hoeveel CO2-uitstoot zij in hun wijk verminderen met het gebruik van stadsverwarming.

(Bron: duurzaamgebouwd.nl)

Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter