4 manieren om gemeentepersoneel en burgers mee te krijgen in het klimaatverhaal

Climate Actions Coaching 3 min , April 25, 2019

Read this article in another language : EnglishFrench Spanish

Provincie Limburg stelde een lijst op met concrete klimaatacties voor alle diensten. Heb jij nog collega’s bij diensten Personeel en Communicatie die de voordelen van een ambitieus klimaatplan niet kennen? Laat hen weten welke acties haalbaar zijn en hoe jullie gemeente er op elk vlak beter van wordt! 

🤫 Op het einde van het artikel vind je een link naar heel wat inspirerende acties van de stad Oostende.

Pak pen en papier en schrijf je favoriete acties op een lijstje. Neem je shortlist mee naar de dienst Personeel en Communicatie van jouw gemeente en maak ze samen concreet!

⚠️ Het belang van communicatie

Als gemeente een impact proberen te maken terwijl je eigen personeel en burgers niet helemaal mee zijn? Geen goed idee. Slechte (lees als: weinig of geen) communicatie, zowel intern als extern, kan zorgen dat veel klimaatacties niet het verwachte succes behalen.

🏆 Wat te doen als gemeente

Communiceren over duurzaamheid en klimaat binnen je gemeente kan je acties veel meer impact geven. Succesvolle communicatie naar je burgers toe vergroot de participatie en het draagvlak.

Interne communicatie is zeker even belangrijk. Begin bij je eigen werknemers, zij zijn de eerste ambassadeurs van al je plannen. Het verhoogt de geloofwaardigheid van alle klimaatacties die je onderneemt.

Externe acties

Communiceer met burgers en bedrijven in je gemeente 📣

 • Creëer een draagvlak voor bepaalde projecten die de gemeente wil realiseren of belangrijk vindt. Ga in gesprek met burgers via de oprichting van een adviesraad, de organisatie van een wedstrijd, een debatavond,...
 • Vertrek in je communicatie vanuit een opportuniteit voor je burgers: hoe worden zij er beter van? Enkele voorbeelden: energie besparen = geld besparen, duurzame mobiliteit = betere luchtkwaliteit,...

ℹ️ Wist je dat... steden en gemeenten in FutureproofedCities naast het coördineren van hun klimaatacties, ze ook via de publieke pagina aan burgers kunnen tonen? Neem een kijkje hoe Hasselt en Brugge dat doen!

Interne acties

Leid het stadspersoneel op 👩‍🏫

 • Organiseer opleidingen. Vertel over quick wins om het energieverbruik te doen dalen: de trap nemen, lichten doven,... en klimaatvriendelijk gedrag zoals afval sorteren, zuinig zijn met papier,...
 • Neem in het opleidingsaanbod voor het personeel ook vormingen rond klimaat op voor de verschillende beleidsdomeinen zoals duurzame overheidsopdrachten, klimaatadaptatie en ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteit,...
 • Organiseer een cursus ecologisch rijden/eco-driving voor personeel dat zich vaak moet verplaatsen met de auto, camionette,...
 • Informeer (nieuwe) medewerkers over extralegale voordelen rond duurzame mobiliteit zoals een fietsvergoeding, abonnement openbaar vervoer,...
 • Maak van het personeelsfeest een duurzaam, klimaatvriendelijk evenement en geef zo het goede voorbeeld.

Werk samen met andere diensten 🤝

 • Werk de communicatie uit voor informerende en sensibiliserende (klimaat-) campagnes van de verschillende diensten, zoals autovrije zondag, wereldfeest, energiebeurs,...
 • Communiceer intern over resultaten van acties, zelfs als die tegenvallen.
  Een voorbeeld: "We starten vandaag met een nieuwe sensibilisatiecampagne rond hernieuwbare energie omdat we zien dat de cijfers in onze gemeente tegenvallen".

Voorzie een financieel beleid 💰

 • Voorzie bij alle relevante beleidsdomeinen budget voor de coördinatie en uitvoering van het klimaatbeleid, niet alleen bij de dienst leefmilieu.
 • Zoek samen met inhoudelijke diensten naar financieringsmogelijkheden voor het opzetten van projecten. Bv. Europese of provinciale subsidies, Fluvius,...
 • Laat besparingen door investeringen en energiezuinigheid terugvloeien naar de diensten voor nieuwe projecten.
 • Compenseer de CO2 uitstoot van de eigen organisatie.
 • Schakel over naar duurzaam bankieren en beleggen.
 • Hou kosten ten gevolge van klimaatrampen bij, zodat de nood aan preventieve maatregelen duidelijk wordt.
 • Hanteer labels en milieu- en duurzaamheidscriteria in bestekken en raamovereenkomsten voor de aankoop van producten en diensten.

👏 Lijstje met acties genoteerd? Leg een moment vast met de dienst Personeel en dienst Communicatie om je ideeën te bespreken. Succes!

Inzetten op Personeel en Communicatie is belangrijk om meer mensen te bereiken en de geloofwaardigheid van al je eigen acties te verhogen. Maar andere stadsdiensten betrekken is minstens even belangrijk om van je stad een aangename woon- en werkplek te maken. 

In FutureproofedCities werken verschillende stadsdiensten samen in één online tool om meer klimaatactie te realiseren. Via de publieke pagina kunnen ze communiceren met hun burgers.

💡 Ontdek zelf welke klimaatacties Oostende onderneemt voor Personeel en Communicatie.

(Bron: Provincie Limburg)

Benieuwd naar klimaatacties voor andere diensten? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf up to date.

Government
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter