5 klimaatacties om woningen in je gemeente te verbeteren

Climate Action Consultancy 3 min , April 4, 2019

Read this article in English Read this article in Spanish

Provincie Limburg stelde een lijst op met concrete klimaatacties voor alle diensten. Heb jij nog collega’s van dienst Wonen die de voordelen van een ambitieus klimaatplan nog niet kennen? Laat hen weten welke acties haalbaar zijn en hoe jullie gemeente er op elk vlak beter van wordt! 

🤫 Op het einde van het artikel vind je een link naar heel wat inspirerende acties van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Pak pen en papier en schrijf onderstaande acties op een lijstje. Neem je shortlist mee naar de dienst Wonen van jouw gemeente en maak ze samen concreet!

Welke problemen zien we vandaag?

Oudere huizen zijn vaak heel slecht geïsoleerd. Woningen veroorzaken daardoor heel veel uitstoot door verwarming, koeling en elektriciteitsgebruik. Er is ook een heel hoge verhardingsgraad door de bebouwing. Dit resulteert dan weer in verminderde plaats voor groene en blauwe ruimte.

Wat kan jij doen als gemeente?

Duurzame woningen zorgen voor een lager energieverbruik (minder elektriciteit, koeling en verwarming nodig), meer plaats voor aangename groene en blauwe ruimten (bouwen op geschikte locaties, groendaken,...) en minder verharding.

Schrijf voor elk thema de meest haalbare actie(s) op voor jouw gemeente 👇

1. Zet in op het sensibiliseren rond duurzaam wonen en (ver)bouwen 📣

 • Zet in op het uitbouwen van een woonloket waarin informatie wordt gegeven over: bouwen en renoveren volgens BEN principes (Bijna Energie Neutraal), energieleningen, duurzame bouwtechnologieën en bouwmaterialen,...
 • Geef premies voor de afbraak en heropbouw van een energieneutraal gebouw.
 • Promoot het gebruik van hernieuwbare energie.
 • Stimuleer het gebruik van woonmeters.

2. Zet in op een collectieve aanpak 🤝

 • Ontwikkel een integrale energieaanpak op wijkniveau. In samenhang kunnen duurzame opwekking, levering en opslag van energie tot energieneutrale of klimaatneutrale wijken leiden.
 • Onderzoek waar een warmtenet kan toegepast worden en zorg voor een duidelijke communicatie hierover aan de betrokken inwoners/eigenaars zodanig dat dubbele kosten vermeden worden.
 • Start een project rond collectieve renovatie.

3. Zet in op klimaatvriendelijke kernversterking 🌿💪

 • Werk samen met de dienst ruimtelijke ordening en mobiliteit een locatiebeleid (waar wel en niet bouwen) en een strategische visie rond kernversterking uit.
 • Zorg voor herbestemming van slecht gelegen woongrond en omvorming van landschapsherstelgebieden.
 • Ga voor hogere bouwdichtheden, gekoppeld aan een minimale groennorm. Maak bij keuzes in bouwdichtheden gebruik van een gabarietenplan, een woningtypetoets of een ruimtelijk uitvoeringsplan om dit vast te leggen.
 • Benut leegstand in de kern (vb. leegstandsheffing, wonen boven winkels stimuleren, ...).
 • Ontwikkel nieuwe bouwprojecten/verkavelingen enkel in de omgeving van mobiliteitsknooppunten (goed bereikbaar met fiets, openbaar vervoer,...).

4. Zet in op duurzaam wonen/(ver)bouwen voor kansengroepen 👨‍👨‍👧

 • Informeer kansengroepen over energiepremies, gratis energiescan,... Bespreek met het woonloket, inter-gemeentelijke samenwerkingsverbanden en het OCMW wat hiervoor de beste aanpak is.
 • Stem af met sociale huisvestingsmaatschappijen over grootschalige renovatie van sociale woningen en het zo energie-performant mogelijk ontwerpen van nieuwe woningen.

5. Zet in op stedenbouwkundige aspecten 🌇🌳

 • Evalueer stedenbouwkundige voorschriften zodat collectief wonen/bouwen, kernverdichting, inbreidingsgerichte projecten,... mogelijk worden.
 • Voer bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning de watertoets, woontoets, mobiliteitstoets,... uit.
 • Neem de aanleg van infiltratievoorzieningen (vijvers, wadi's, grachten,...) op in de stedenbouwkundige voorschriften voor bouwprojecten en verkavelingen, en leg een maximum percentage aan verhardingen op.
 • Leg in stedenbouwkundige voorschriften maatregelen ter voorkoming van wateroverlast op.

Klaar met je lijst? Leg een moment vast met de dienst Wonen om je ideeën te bespreken. Succes! 👏

Inzetten op woningen is belangrijk voor het elektriciteitsverbruik en verharding in je stad. Maar andere stadsdiensten betrekken is minstens even belangrijk om van je stad een aangename woon- en werkplek te maken. 

In FutureproofedCities werken verschillende stadsdiensten samen in één online tool om meer klimaatactie te realiseren. Via de publieke pagina kunnen ze communiceren met hun burgers.

💡 Ontdek zelf welke klimaatacties Sint-Pieters-Leeuw onderneemt voor woningen.

(Bron: Provincie Limburg)

Benieuwd naar klimaatacties voor andere departementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief voor een overzicht van alle artikels:

Households
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter