Multisolving, of hoe meerdere problemen op te lossen met één oplossing

Consultancy 5 min , October 2, 2019

Bomen in straten, groene daken, fietspaden, energie renovatie van huizen, stille en schone elektrische bussen, zonne-energie op het dak. Wat hebben al deze maatregelen gemeen? Ze verlagen allemaal de CO2-uitstoot en helpen gemeenschappen om leefbaarder, betaalbaarder en aantrekkelijker te worden. Oplossingen als deze noemen we 'multisolutie' - omdat ze meerdere problemen oplossen met slechts één ingreep. 💡

Uitdaging van onze tijd ⏳

Om onze welvaart en welzijn te waarborgen moeten we de CO2-uitstoot om de tien jaar halveren door snel en volledig af te stappen van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd moeten we tegen 2050 vijf gigaton CO2 per jaar extra uit de atmosfeer halen door massale herbebossing en verbeterde landbouw.

Business as usual... 🌏

Hoewel dit enorm ambitieuze doelstellingen zijn om te bereiken, wordt het klimaatbeleid maar al te vaak gezien als een opoffering die we moeten doen om "de planeet te redden". Dit is op twee manieren verkeerd: ten eerste - we redden de planeet niet, maar we redden onszelf. En ten tweede - zelfs als we niet met zo'n klimaat noodtoestand te maken zouden hebben - zouden de meeste mensen financieel profiteren van en verlangen naar de vele voordelen van de energietransitie.

Waar het bij multisolving om gaat 🧐

Multisolving beleid draagt bij aan de bescherming van het klimaat en biedt ook andere 'nevenvoordelen', zoals het verbeteren van de gezondheid, het bieden van veerkracht tegen rampen, het scheppen van werkgelegenheid en het bieden van toegang tot gezond voedsel en schoon water.

Multisolving beleid is gericht op de tastbare, korte termijn voordelen van het vermeden gebruik van fossiele brandstoffen en de wederopbouw van de natuur. Deze oplossingen helpen ons in contact te brengen met de natuur en de mensen om ons heen, en dat terwijl ze tegelijkertijd tijd en energie besparen. Het zijn, kortom, win-win oplossingen voor mens en klimaat.

De voordelen ✅

Van economisch rendement tot het creëren van een rechtvaardigere wereld, multisolving is om vele redenen zinvol - vooral als het gaat om klimaatmaatregelen in steden:

Ethiek. Veel mensen lijden vandaag de dag onder armoede, ongelijkheid, geweld, slechte gezondheid en andere problemen. Door ons te richten op klimaatveranderingsmaatregelen die ook deze oorzaken aanpakken, creëren we een enorme winst voor iedereen. 🌈

Een voorbeeld: initiatieven van gemeenten of overheden om de kwaliteit van de sociale huisvesting op hun grondgebied te verbeteren: door energiebesparende maatregelen te combineren met de algemene renovatie verbetert de levenskwaliteit van de inwoners én dalen tegelijk ook hun energiekosten. Op die manier kunnen ook gezondheidsproblemen gerelateerd aan energiearmoede aangepakt worden.🏠

Financiële impact. Veel gemeenten moeten hun administraties met beperkte budgetten beheren. Het oplossen van meerdere problemen met dezelfde investering van tijd of geld heeft veel zin en helpt bij het "verkopen" van klimaatactie over de gemeentelijke diensten heen. Andere departementen kunnen ook profiteren van de vooruitgang die ze boeken bij de verwezenlijking van hun beleidsdoelstellingen als gevolg van de klimaatactie. 💰

Door de energie-efficiëntie van gemeentelijke gebouwen te verbeteren, verhogen we het comfort én verlagen we de operationele kosten van de hele gemeentelijke administratie. 🏢

Politiek. Als er een brede, sterke basis is van mensen die zich inzetten voor klimaatactie, hebben ze de beste kans om de "business as usual-belangen" te overwinnen die de status quo van fossiele brandstoffen in stand houden. 👨‍👩‍👧‍👦

Systeemdenken. We leven in een onderling verbonden wereld. Een voorbeeld: het organiseren van een autovrije zondag heeft verschillende voordelen: de luchtvervuiling vermindert voor even, de sfeer en dynamiek in de stad verhoogt en tegelijk is het een kans voor de beleidsmakers om hun klimaatbeleid kracht bij te zetten door een glimp te tonen van hoe een stad gebouwd voor mensen, en niet voor wagens, er uit kan zien.

🚘 Ontwerpoplossingen die slechts op één doel gericht zijn - bijvoorbeeld het verbeteren van de efficiëntie van gasovens - kunnen veel onbedoelde gevolgen hebben. Door het hele systeem, alle voordelen in ogenschouw te nemen en de juiste stappen in de juiste volgorde te nemen, is er veel meer te winnen.

🔍 In Denemarken bijvoorbeeld, bespaart de staat jaarlijks miljoenen dollars aan gezondheidskosten door het netwerk van fietspaden dat ze hebben gefinancierd. Zo moedigt het zijn burgers aan om met de fiets te reizen, wat leidt tot een betere gezondheid omdat ze meer bewegen en er tegelijk minder verkeer en vervuiling is. Een geweldige manier om de klimaatuitdaging te combineren met die van mobiliteit en gezondheid... gefinancierd door besparing in gezondheidskosten! 🚲

De obstakels

Hoewel dit in theorie zeer aantrekkelijk lijkt, verhinderen verschillende obstakels dat multisolving maatregelen op grote schaal worden toegepast. De belemmeringen zijn onder meer: kennislacunes, budgettaire en juridische silo's en zwakke vaardigheden op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.

Voorbeelden 💯

En toch zijn er, ondanks deze obstakels, wereldwijd multisolement projecten te vinden, op schalen variërend van individuele ziekenhuizen tot hele steden. Bijvoorbeeld:

  • Groene gordijnen in Kyocera. In Japan groeien eetbare of decoratieve klimplanten aan de buitenkant van gebouwen;
  • Gezonde maaltijden voor patiënten en milieu in Penang, Maleisië, serveert vegetarisch voedsel en recycleert alle vormen van afval in een dialysecentrum;
  • Healthy Streets voor London verbetert de luchtkwaliteit, vermindert de congestie en maakt de stad gezonder en aantrekkelijker.
  • Warm Up New Zealand past huizen aan om koude-gerelateerde ziekten, energiekosten en CO2-uitstoot te verminderen.

Voor veel van deze projecten overstijgen de systeembrede voordelen de kosten. En deze projecten hadden de neiging om voordelen te creëren - van meer kinderen die naar school liepen, naar een betere patiëntenervaring, naar meer mogelijkheden voor recreatie - die werden gewaardeerd in de organisaties en gemeenschappen waar de projecten plaatsvonden.

Waar te beginnen?

Met een multisolving aanpak van de gezondheids- en klimaatuitdagingen ontwerpen mensen de gemeenschappen waarin ze willen leven en bereiden ze zich tegelijkertijd voor op en voorkomen ze de klimaatverandering. Als je in staat bent om deze aanpak te volgen, dan zijn er dingen die je kunt doen om je op weg te helpen: leren omarmen, klein beginnen, fantasie vermijden, een langetermijnperspectief cultiveren, de grenzen van de kennis en het perspectief van de deelnemers erkennen en de inbreng van de belanghebbenden zoeken.

Bij FutureproofedCities zetten we ons volledig in voor het ondersteunen van een multisolving aanpak via ons platform en via onze community. Heeft u vragen of weet u meer over goede voorbeelden van multisolving, deel ze dan met de community. 🤗

FutureproofedCities stelt alle gemeentelijke diensten in staat om samen te werken aan één online tool om meer klimaatacties uit te voeren en deze te communiceren naar hun burgers.

🙌 Meer van dit soort artikelen? Schrijf u in op onze nieuwsbrief voor een maandelijkse dosis inspiratie.

Cities Solutions Strategy
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter