written by
Laetitia Pirson

Provincie Limburg is Europese klimaatpionier

Success Story Futureproofed update 3 min , May 7, 2019

Limburg is de eerste provincie waarvan alle gemeenten gaan samenwerken rond hun klimaatplan. Hiervoor gebruiken ze een slimme online tool, FutureproofedCities. Zo zullen deze gemeenten in de toekomst meer geld en CO2 gaan besparen.

Kloof tussen ambitie en actie

Via het akkoord van Parijs staken 195 landen de koppen bij elkaar om iets te doen aan de klimaatverandering. Ze kwamen overeen dat ze tegen 2100 de temperatuurstijging onder 1,5°C zouden houden.

Er is echter een groot contrast tussen de doelstellingen en de plannen die deze landen hebben. Daarom zijn er steeds meer gemeenten die zelf het voortouw nemen. Ze stellen ambitieuze klimaatdoelstellingen om zo hun gemeenten aantrekkelijker en veerkrachtiger te maken.

Maar toch is er nog werk aan de winkel. Dat bleek ook uit een bevraging in 2017 tijdens de VVSG energie- en klimaatdag bij ambtenaren en schepenen.

Hieruit bleek dat driekwart onder hen niet weet hoeveel CO2 er bespaard werd de voorbije jaren. De helft weet zelfs niet hoe er gemonitord wordt. Dat vele ambtenaren er alleen voor staan blijkt één van de belangrijkste oorzaken te zijn.

Daarom werd begin 2017 FutureproofedCities gelanceerd. Een gemakkelijk te gebruiken online tool met als doelstelling om steden en gemeenten te helpen hun klimaatdoelstellingen te halen.

Serge de Gheldere, ceo van Futureproofed zegt: “Met FutureproofedCities ondersteunen we de ambtenaren en wordt niet 308 keer het warm water heruitgevonden.

FutureproofedCities verkleint de kloof

FutureproofedCities zorgt ervoor dat gemeenten hun plannen concreet gaan maken en zo hun doelen gaan halen. De tool helpt hen op vier manieren

  • Klimaatplannen ontwikkelen met maatregelen die CO2 en geld helpen besparen.
  • Ontwikkelen en beheren van data rond CO2 emissies, kosten en baten, acties en achtergrondinformatie.
  • Klimaatmaatregelen en -acties opvolgen en delen met iedereen van het bestuur tot en met burgers.
  • Peer-to-peer leren van elkaar op het platform door successen en ervaringen te delen met andere steden en gemeenten.
“Dankzij FutureproofedCities kunnen we de vooruitgang van het klimaatplan opvolgen en tijdig ingrijpen of een tandje bijsteken. Dankzij de publieke site kan onze stad ook aan de burgers laten zien met welke acties we bezig zijn en waar zij zelf ook kunnen aan deelnemen. Zo gaan we samen voor het klimaat!”, zegt Joost Venken, schepen Duurzaamheid, milieu en energie van Hasselt.

Deelnemers kunnen in FutureproofedCities nieuwe acties en maatregelen ontdekken bij hun collega gemeenten. Zo kunnen ze advies uitwisselen en prestaties vergelijken. Dit gebeurt via de tool én op inspirerende networking events voor de hele Futureproofed community.

Willem Delbare,  CTO en medevennoot van Futureproofed wijst op de voordelen van een netwerk effect: “Hoe meer deelnemers, hoe waardevoller voor iedereen, en hoe sneller steden en gemeenten aantrekkelijk en fossiel-vrij kunnen worden.”

Limburg als klimaatpionier

Limburg heeft een regionaal overzicht in de tool om te zien welke maatregelen werken, welke gemeenten de meeste acties ondernemen, wie vooruitgang boekt en waar nog hulp nodig is.

Op die manier brengt Limburg de aspecten van smart regio Limburg en duurzaamheid samen. Zo zet het de toon op vlak van een duurzame, toekomstgerichte economie.

Dat maakt Limburg uniek in Europa.

“Het grootste voordeel van FutureproofedCities is dat het de inspanningen van steden en gemeenten zichtbaar maakt voor het beleid, de inwoners, bedrijven en andere stakeholders.zegt Hanne Keunen, dienst Milieu en Natuur, provincie Limburg.

Intussen is er al interesse uit andere Europese regio’s. Onder andere uit Nederland, Denemarken, Estland en Spanje.

Benieuwd welke gemeenten ondertussen al live zijn met FutureproofedCities? Bekijk hier het groepsoverzicht.

FutureproofedCities helpt steden en gemeenten hun burgers te engageren om meer klimaatactie te ondernemen. Benieuwd hoe we jou kunnen helpen? Neem een kijkje op onze website.

Wil jij ook meer weten over onze missie? Of gewoon klaar voor een extra duwtje in de rug van een team met een passie voor het klimaat? Schrijf je dan nu in voor een maandelijkse portie inspiratie:


Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter